Eksperter: Overfyldte børnehaver skader børns udvikling

Svækket koncentrationsevne. Skrantende sociale kompetencer. Øget risiko for stresssymptomer. Det kan være de ulykkelige konsekvenser for børn ved at presse for mange sammen på for lidt plads, advarer flere eksperter

Støj og mangel på plads. Blot få af flere ting, som får de negative konsekvenser til at hobe sig op for børnehavebørn. Det mener flere eksperter.

En af dem er Dion Sommer, som er professor ved Psykologisk Institut på Aarhus Universitet. Han har blandt andet forsket i børns evne til at udvikle sociale relationer. Konklusionen er klar: for mange børn på for lidt plads, kan have direkte konsekvens nu og på lang sigt.

- For mange børn på for lidt plads skaber øget stress hos både børn og pædagoger. Der frigives stresshormoner, som på lang sigt kan komme til at skade bl.a. læringsevnen, siger Dion Sommer.

Plads til leg er afgørende

En institution, som flere gange har haft problemer med pladsen, er den integrerede institution Bækdalen i Hornslet.

Den er - ifølge den seneste tilsynsrapport - oprindeligt bygget til at kunne rumme 55 børnehavebørn, men i 2017 var der 74 børnehavebørn. I øjeblikket er der 68 børnehavebørn. Der er derfor stadig for mange børn.

Selvom Syddjurs Kommune er i gang med at løsne den aktuelle hårknude med byggeri af en ny institution, står den først klar om et par år.

quote For mange børn på for lidt plads skaber øget stress hos både børn og pædagoger. Der frigives stresshormoner, som på lang sigt kan komme til at skade bl.a. læringsevnen.

Dion Sommer, professor, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet

Det er situationer som denne, der får professoren til at frygte for børnenes trivsel, fordi et planlagt byggeri ikke løser det akutte problem for nogle af de børn, der er der nu, mener professoren.

- Mens nogle af de stærke børn måske først reagerer negativt over et langt forløb, kan det være anderledes for de sårbare børn. De kan reagere meget hurtigt i en negativ retning, siger Dion Sommer.

Professoren har brugt mange år på at forske i, hvad der er godt og skidt i en daginstitution. Konkret er det afgørende for et barns udvikling, at pladsen til at lege er der.

Ifølge den seneste tilsynsrapport er Børnehuset Bækdalen i Hornslet bygget til at kunne rumme 55 børnehavebørn. Lige nu er der 68 børnehavebørn.
Ifølge den seneste tilsynsrapport er Børnehuset Bækdalen i Hornslet bygget til at kunne rumme 55 børnehavebørn. Lige nu er der 68 børnehavebørn.

Hvis der er for mange børn til at kæmpe om kvadratmeterne, forstyrrer det evnen til at fordybe sig og bliver erstattet af det modsatte - uro og konflikt.  

- Børn, der leger i grupper, har brug for det, man kalder legeterritorier. Når to eller flere af disse overlapper hinanden, vil der opstå kamp om at forsvare sit legeterritorium, siger professoren.

Lektor i udviklingspsykologi ved Aarhus Universitet, Osman Skjold Kingo, er enig i professorens betragtninger.  

Han har de seneste 12 år forsket og undervist i børns udvikling fra den spæde fødsel til femårs-alderen.

Han understreger, at når konflikten opstår, er det helt afgørende, at pædagogerne har den nødvendige tid til at afvæbne de tilspidsede situationer.   

- For mange børn kan det også skabe for mange konflikter. Det er vigtigt, at der er voksenressourcer nok til at hjælpe børnene videre fra konflikter på en måde, så børnene lærer noget af det, siger han.

quote En konsekvens kan også være, at børnene ikke har opnået de sociale kompetencer, de har behov for for at klare sig i skolen.

Osman Skjold Kingo, Lektor, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet

Det er ikke kun risiko for uro, at mangel på plads kan kaste af sig. Der ligger også en overhængende fare for, at børn i stigende grad vil isolere sig, hvis konflikterne ulmer.  

- Det er et problem, når der er for mange børn. Det sociale samvær er også under pres. Det er langt fra optimale vilkår socialt og emotionelt. Nogle børn trækker sig og kan komme til at isolere sig, uden det bliver opdaget, siger Osman Skjold Kingo.

Bækdalen forsøger nu at lave små rum i det store fællesrum. De høje reoler bag børnene, har de nu sat op for at dæmpe for støjen.
Bækdalen forsøger nu at lave små rum i det store fællesrum. De høje reoler bag børnene, har de nu sat op for at dæmpe for støjen.

Dårlige arbejdsvilkår

Det er ikke kun børnene, som lider under de haltende rammer. Det kan også påvirke det pædagogiske arbejde, mener pædagogernes forbund, BUPL.

- Det er klart, at hvis de fysiske rammer ikke er tilstrækkelige, vil det udfordre pædagogernes samspil med børnene, som i sidste ende vil gå ud over børnenes trivsel og udvikling, siger Kim Ager, der er fællestillidsrepræsentant for BUPL i Syddjurs Kommune. 

I sin iver efter at tiltrække nye borgere, har Syddjurs Kommune glemt at tænke på børnene. Det mener en række forældre i byen Hornslet. De har nu taget sagen i egen hånd for at forbedre forholdene for deres børnehavebørn.

- Alene det høje lydniveau er problematisk. Det vil automatisk stige, jo flere børn der er. Det hænger uløseligt sammen med manglen på plads. Det er ikke rimeligt at arbejde under de vilkår. +Og for børnene er den direkte konsekvens, at det for mange kan ødelægge fordybelsen, behovet for ro og nærværet. Det bliver for hektisk, siger Kim Ager.

Alvorlige konsekvenser på sigt

Hvis for mange børn bliver presset sammen på for lidt plads, og det strækker sig over for lang en periode, kan det have konsekvenser langt ind i skoletiden. 

- Børn kan være dårligere rustet ved skolestart, fordi de sprogligt ikke er, hvor de skal være.  De er ikke stærke nok socialt, siger lektor i udviklingspsykologi ved Aarhus Universitet Osman Skjold Kingo og fortsætter:  

- En konsekvens kan også være, at børnene ikke har opnået de sociale kompetencer, de har behov for for at klare sig i skolen, siger han.