Ombudsmanden bruger sit stærkeste våben, siger jurist om Ry-sagen

Det er en krads kritik, lyder det fra jurist om redegørelse af Ry-sagen. Vi skal stramme op, siger rektor

02:11

VIDEO: Ombudsmanden er ude med riven i sin redegørelse af indsatsen forud for overfaldet på Mølleskolen i Ry, mener jurist Caroline Adolphsen.

Klar, markant og alvorlig.

Med de ord beskriver jurist Caroline Adolphsen den kritik, som Ombudsmanden fredag er kommet med i forbindelse med Ry-sagen, hvor en 16-årig dreng blev overfaldet med en benzinbombe.

Kritikken fra ombudsmanden er både rettet mod Mølleskolen, hvor den 16-årige var elev, og mod Skanderborg Kommune. Alvorsordene falder i forbindelse med en redegørelse af indsatsen forud for overfaldet.

Læs også Væsentlige fejl i Ry-sagen, hvor 16-årig blev overfaldet med benzinbombe

'Der er begået væsentlige fejl i sagen i forhold til reglerne i bl.a. offentlighedsloven om notat- og journaliseringspligt', skriver Ombudsmanden i redegørelsen, hvori han slår fast, at overfaldet måske kunne have været undgået, hvis reglerne var blevet overholdt.

Meget alvorlig kritik 

Det er en meget alvorlig kritik, som Folketingets ombudsmand er ude med, vurderer Caroline Adolphsen, der er jurist og lektor ved Aarhus Universitet.

- Når ombudsmanden er ude med så klar en kritik og meget markant går ind og siger, at der er nogle pligter, som man ikke har overholdt, så er det en meget alvorlig kritik, for ombudsmanden har ikke andre våben, han kan komme med. Så er kritik det værste, han kan komme med, siger Caroline Adolphsen til TV2 ØSTJYLLAND. 

Måske kunne det have været undgået. Det kan jeg ikke vide, og det kan ombudsmanden ret beset heller ikke. 

Kristian Toft, skoleleder, Skanderborg Realskole 

Hverken Mølleskolen eller Skanderborg Kommune har handlet, som de skulle, og det har muligvis haft store konsekvenser, mener juristen.

- Der er noget, der tyder på, at der har været nogle sociale problemer med nogle af drengene. Når man fra kommunens eller skolens side ikke har handlet i sagerne, som man skulle, så har man ikke kunne starte den socialt faglige vurdering, der nok skulle have været foretaget tidligere, siger Caroline Adolphsen til TV2 ØSTJYLLAND og fortsætter:

- Den kunne måske kunne have gjort, at man kunne have undgået den meget uheldige situation.

Når ombudsmanden er ude med så klar en kritik og meget markant går ind og siger, at der er nogle pligter, som man ikke har overholdt, så er det en meget alvorlig kritik.

Caroline Adolphsen, jurist og lektor, Aarhus Universitet 

Skole vil stramme op

Ombudsmandens kritik bliver taget alvorligt, og der vil blive strammet op på de områder, som Ombudsmanden kritiserer i redegørelsen, lyder det fra Mølleskolen. 

- Vi tager det til efterretning. Ombudsmanden er kommet med nogle kritikpunkter både af Skanderborg Kommune og Mølleskolen. Det er noget, vi tager alvorligt, fortæller skoleleder på Mølleskolen, Kristian Toft til TV2 Østjylland.

02:17

VIDEO: Tidligere har TV2 ØSTJYLLAND været ude at tale med byrådspolitikere om, hvad der skal gøres for at sikre, at der ikke sker en lignende episode igen. 

Luk video

Skolelederen kan ikke afvise, at den voldsomme episode kunne være undgået.

- Det kan jeg ikke vide, og det kan ombudsmanden ret beset heller ikke. Vi tager til efterretning, at vi ikke har været gode nok til at notere, journalisere og underrette. Det skal vi stramme op på, siger Kristian Toft til TV2 ØSTJYLLAND.

Mølleskolen har allerede startet processen. I det seneste års tid har man således arbejdet på at stramme op på procedurerne omkring at notere og journalisere, fortæller skolelederen.

- Alle har været på kursus i det. De næste par uger arbejder vi på at lave retningslinjer og procedurer. Det gør alle skoler i hele kommunen, siger Kristian Toft til TV2 ØSTJYLLAND.

Skanderborg Kommune og Mølleskolen i Ry har redegjort for en række initiativer, der skal sikre, at reglerne fremover bliver overholdt. Foto: Jens Nørgaard Larsen - Ritzau Scanpix

Læs også Væsentlige fejl i Ry-sagen, hvor 16-årig blev overfaldet med benzinbombe

Folketingets Ombudsmand påpeger, at det er svært at fastslå, hvilken betydning de fejl, der er blevet begået, har haft på den skæbnesvangre dag.

'Det er ikke i dag muligt at fastslå, i hvilken udstrækning korrekt efterlevelse af de nævnte regler ville have medvirket til at undgå det samlede forløb, som sagen fik, herunder episoden den 6. februar 2017. Men efter min opfattelse ville korrekt efterlevelse – alt andet lige – have været egnet til at medvirke til at undgå det, skriver ombudsmanden.

Læs også Folkeskoleklasse vinder cykler: - Det er så fantastisk at vinde