Hop bare i vandet

Situationen med alger i søerne snart normal

Flere søer i Østjylland har været plaget af alger gennem den seneste tid, men nu melder Skanderborg Kommune, at der er klar bedring at spore.

- Algesituationen i Knudsø, Ravnsø, Skanderborg Sø og Stilling Sø er nu ved at nærme sig det normale igen for årstiden, skriver Kommunen på sin hjemmeside.

Det er især blågrønalger, som har ødelagt badeturene for østjyderne.

Blågrønalgerne udskiller et giftstof, der kan give både udslæt, kvalme og diarre, hvorfor det er en god idé at være påpasselig.

- Sigtdybden i søerne er generelt mere end en meter, men algerne kan sagtens samle sig lokalt i grønne bræmmer langs med strandene afhængig af vindforholdene. Følg derfor baderådene på de opsatte advarselstavler og pas især på småbørn og hunde, skriver Skanderborg Kommune.

Her er fem gode råd:

- Se efter, om der er opsat skilte som fraråder badning.

- Bad aldrig, hvis vandet er så uklart, at du ikke kan se dine egne tæer, når du står i vand til knæene.

- Bad ikke i bræmmer af sammenskyllede alger.

- Lad aldrig børn og dyr soppe og lege i alger og skum, der er skyllet sammen langs bredden.

- Lad aldrig husdyr drikke eller bade i vand, der er farvet af alger.