BT siger undskyld!

BT og Skanderborg Håndbold har indgået forlig i injurie-sag

Dagbladet BT og Skanderborg Håndbold har i allersidste øjeblik indgået forlig i injuriesag, der ellers så ud til at ende i retten.

Tilbage i august bragte BT en række artikler, hvori anonyme kilder beskyldte spillere fra klubben for at have forsøgt at købe sig til sejr. Spillerne skulle angiveligt have tilbudt deres kommende modstander, Sønderjyske, penge for at tabe kampen.

Den påstand fandt Danmarks Idræts-Forbunds matchfixingsekretariat dog ikke beviser for. Sekretariatet frikendte derfor Skanderborg Håndbold i sagen, som så efterfølgende anlagde injuriesag mod BT.

BT giver nu håndboldklubben en undskyldning og betaler klubbens advokatomkostninger - til gengæld slipper avisen for en tur i retten.

En løsning, som formand for Skanderborg Håndbold, Jens Christiansen, er godt tilfreds med:

- På BTs foranledning har vi i Skanderborg Håndbold nu valgt at indgå forlig med BT i injuriesagen, således at den ikke kommer for retten. BT har tilbudt os en uforbeholden undskyldning for artiklerne og har derudover tilbudt at betale for de advokatomkostninger, som sagen har påført Skanderborg Håndbold, siger formand for klubben, Jens Christensen, i en pressemeddelelse.

- Det har vi som klub takket ja til, da det primære for os er, at få vores navn renset. Så når BT lørdag den 21. februar har trykt undskyldningen i avisens spalter, så betragter vi sagen som afsluttet. Vi har ikke som klub nogen interesse i at trække sagen i langdrag, når blot vi har fået vores navn renset, som vi bad om.

BT har derudover fået en alvorlig påtale af Pressenævnet.