Udvalgsformanden er åben over for borgernes alternativer

Formanden for børne- og ungeudvalget i Silkeborg Kommune forstår forældrenes frustration, og modtager gerne gode alternativer til den nye skolestruktur

02:59

1 af 2

I store dele af Silkeborg Kommune har forældre i dag været på gaderne for at indsamle underskrifter imod den skolestruktur, som byrådet har foreslået. De ønsker ikke, at deres børn kan blive kørt til andre skoler, end det er tilfældet i dag.

Forslaget går i sin enkelhed ikke ud på decideret at lukke skoler, men i stedet at samle nogle børn i ni skolefællesskaber. De skal i udgangspunktet stadig møde ind på den samme skole, som i dag, men de risikerer så at blive kørt til en anden bygning for at modtage undervisningen.

Silkeborgs borgmester: Der bliver ikke lukket skole-matrikler

- Vi har været nødt til at kigge nærmere på vores skolestruktur grundet de faldende børnetal, som gør, at vi i 2021 står med 24 millioner kroner færre på skoleområdet, end vi har i dag, lyder det fra formanden for børne- og ungeudvalget, Søren Kristensen (S).

Ser helst at ingen skoler lukker

Han pointerer samtidig, at han godt forstår borgernes utryghed, og var forberedt på forskellige tiltag som dagens underskriftsindsamling.

- Jeg forstår deres frustrationer, og derfor ser vi også åbent på de forslag, der bliver fremlagt i den kommende høringsperiode, siger Søren Kristensen.

Byrådspolitikeren opfordrer forældrene og andre interesserede til at komme med deres alternativer til det forslag, som er kommet på bordet.

- Et alternativ er jo at lukke skoler, men det går hverken jeg eller byrådet ind for, slår Søren Kristensen fast.

Se hele interviewet og billeder fra dagens underskriftsindsamling i vidoeen øverst i artiklen