Mindre klasser giver bedre karakterer

Overfyldte klasser - som i Silkeborg - giver dårligere karakterer. Socialdemokrater vil stoppe den udvikling.

Det er simpel hovedregning: Færre elever i klassen giver bedre resultater i indlæringen. Det skriver dagbladet Politiken. Elevernes karakterer i fransk falder med cirka et halvt point for hver ti elever flere i klassen.

Det viser en ny stor dansk undersøgelse baseret på godt 6.000 elever og netop offentliggjort i det internationale tidsskrift The Economic Journal.

Og virkningen er endnu mere markant for de fagligt svage elever, hvor karakteren falder med hele 0,8 point, når klassen vokser.

- Et halvt karakterpoint er relativt meget. Det her og mange andre studier viser, at hvis man hæver klassestørrelsen, skal man være opmærksom på, at det især går ud over de bogligt svage elever, siger manden bag undersøgelsen, Eskil Heinesen, der er forskningsleder i AKF, Anvendt Kommunal Forskning.

Han lægger undersøgelsen frem på et tidspunkt, hvor landets kommuner i stor stil nedlægger eller sammenlægger skoler med det mål at få bedre økonomi ved at fylde flere elever i klasserne.

Silkeborg vil bryde loftet

To kommuner, Silkeborg og Viborg, har endda søgt dispensation for at få lov at bryde loftet på 28 elever i en klasse.

Formanden for skolelederne, Anders Balle, er bekymret.

- Klassekvotienterne bliver presset rigtig højt op lige nu, blandt andet ved at sammenlægge skoler og afskedige lærere. Jeg føler mig overbevist om, at det vil give ringere resultater, siger han.

Den udvikling skal stoppes, mener Socialdemokraternes uddannelsesordfører, Christine Antorini.

- Det er jo indlysende, at jo mere lærertid, der er per elev, jo mere lærer man, og jeg har været forundret over, at de få undersøgelser, der var, ikke kunne sige det entydigt, siger hun.

Undersøgelse interessant

Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, DPU, betegner undersøgelsen som interessant.

- Det er første gang, vi får en bekræftelse på, at klassestørrelsen kan have en betydning. Det er i og for sig ganske nyt, og derfor vil vi undersøge det videre og se, om det også gælder for de andre fag i folkeskolen, siger Niels Egelund, professor og centerleder ved DPU.

Undersøgelsen får ham dog ikke til at anbefale lavere klassekvotienter.

- Jeg vil meget hellere bruge pengene på bedre undervisningsmidler, på it, på flere vikarer og på lærernes efteruddannelse. Danmark er et af de lande i verden, der har den laveste klassestørrelse. Lad os beholde den og gøre noget for de svageste elever, siger Niels Egelund.

Kilde: Politiken