Krænker syges retsbevidsthed

Sagsbehandlere har ladet sager ligge

Mange syge borgere i Silkeborg har fået en behandling, der er på kanten af det lovlige, og som krænker retsbevidstheden.

Det konstaterer den uvildige borgerrådgiver, som Silkeborg Kommune måtte ansætte efter voldsom kritik fra rasende borgere på sygedagpenge.

Borgerrådgiver Sisse Schaldemose har gennemgået 55 sager om borgere, som enten havde mistet deres sygedagpenge eller var på vej til at miste dem.

Hun kritiserer, at kommunens sagsbehandlere har ladet sagerne ligge, fordi de ventede på udtalelser fra lægekonsulenter.

- Når kommunen udskyder afgørelserne, så står borgerne reelt uden afgørelser de kan anke over, men de står uden forsørgelse. Og hvis det trækker ud, så kan borgerne stå i 2,3,4,5,6 og måske til 8 måneder uden et indtægtsgrundlag og uden mulighed for at anke det, fordi der principielt ikke er truffet nogen afgørelse.  Det er problematisk ud fra et retssikkerhedsmæssigt synspunkt, siger Sisse Schaldemose til DR Østjylland.

Ingen hjælp fra Ankestyrelse
Borgerne kan ikke engang få hjælp fra Ankestyrelse, selv om styrelsen har afgjort, at kommunerne kun må udskyde en afgørelse i op til 4 uger.

- Problemet er, at der ikke er nogen sanktioner over for kommunen, og derfor bliver det svært at håndhæve, siger hun.

Politikerne i Silkeborgs arbejdsmarkedsudvalg behandler kritikken på et møde i næste uge.

Kilde: DR Østjylland