Jyske Bank frifundet i sag om swaplån

Jyske Bank med hovedsæde i Silkeborg er blevet frifundet i sag om swaplån til andelsforening i Aarhus. Banken gav dog mangelfuld rådgivning, mener landsretten

Andelsforeningen Engskoven taber sag til Jyske Bank om komplicerede swaplån, oplyser Vestre Landsret i en pressemeddelelse.

Ifølge Vestre Landsret er den aarhusianske andelsforening bundet af den aftale om renteswap, som blev indgået med Jyske Bank i 2006. Banken skal heller ikke betale erstatning til andelshaverne, som har tabt penge på lånet, efter at renten faldt.

- Landsretten har ved dommen frifundet Jyske Bank. Dette er en ændring af byrettens dom, hvor andelsboligforeningen fik medhold i, at den ikke var bundet af renteswapaftalen, lyder det fra Vestre Landsret.

Andelsforeningen anker sagen til Højesteret, skriver finans.dk.

Komplicerede lån indebar risici

Spørgsmålet var, om beboerne i andelsforeningen var blevet godt nok orienteret af bankens rådgivere om hvilke risici, de komplicerede lån indebar.

Jyske Bank fik bank i retten

Pengeinstitutankenævnet og Viborg Byret har tidligere givet andelshaverne ret i, at rådgivningen ikke havde været god nok. Og det er landsretten sådan set enig i, men alligevel falder sagen ud til bankens fordel.

- Landsretten gav andelsboligforeningen medhold i, at bankens rådgivning på nogle punkter var mangelfuld, lyder det fra landsretten.

- Manglerne havde en karakter, som indebar, at andelsboligforeningen kunne hæve aftalen med banken, men da påstanden om ophævelse af aftalen var ubestemt og upræcis, kunne landsretten ikke give andelsboligforeningen medhold.

Landsretten fremhæver også, at aftalen ikke kan erklæres ugyldig, da foreningen i mere end halvandet år havde kendt til manglerne ved renteswapaftalen uden at gå til banken.

Engskoven havde krævet en erstatning på 16 millioner kroner plus renter, hvis foreningen fortsat skulle være bundet af aftalen.