Forbrugere investerer i produktion af lokale råvarer

Det er blevet et hit, at forbrugerne har mulighed for at blande sig i landbrugsproduktionen

Et nyt fænomen i landbruget betyder, at forbrugerne nu selv kan være med til at bestemme, hvad der skal dyrkes. Forbrugerstøttet landbrug hedder det, og det skal give bedre råvarer, mindre spild og mere økologi.

- Vi skal prøve noget andet. Vi skal prøve at have forbrugerne med ind, og de skal være med til at tage ansvar for, hvad det er, der bliver dyrket, siger Janus Sølvsten, der er det, han selv kalder for kundebonde.

Projektet Forbrugerstøttet Landbrug udspringer af et ønske fra landmændene om at komme tættere på forbrugerne.

- Jeg synes, det er næsten altafgørende, at man har en forbindelse til dem, der aftager varerne, siger Janus Sølvsten.

Forbrugerne har medbestemmelse

Det er et udbredt fænomen i Tyskland og England, og går ud på, at forbrugeren på forhånd investerer i landmandens produktion.

- Selvom jeg ønsker at spise en hel masse dansk, så kan det være svært at få. Der er mange ting, vi kan få her ved Janus, som er friske, og som vi ikke lige kan få i supermarkedet, siger forbruger Cathrine Oest Jacobsen.

Derudover tiltaler det hende, at hun har tæt kontakt til bonden, og at der er ikke en masse emballage, der skal smides ud.

Kunderne i kundebondeprojektet giver mellem 3 og 5.000 kroner årligt for at få grøntsager fra Janus Sølvstens gård. Indtil nu har 40 personer valgt at investere i hans grøntsagsproduktion.

Det er dog ikke nok til, at Janus Sølvsten kan leve af det, så derfor har han på sin gård også 6.000 æglæggende høns.

Se mere om kundebonde-projektet i TV-indslaget øverst på siden.