Her er et overblik over regeringens sundhedsudspil

VLAK-regeringen præsenterer onsdag sit udspil til en sundhedsreform, der er blevet udskudt flere gange.

Foto: Ritzau Scanpix

Med statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) i spidsen præsenterer regeringen onsdag sit længe ventede udspil til en sundhedsreform.

Her er hovedpunkterne:

* Finansiering: Seks milliarder kroner bliver fundet ved blandt andet at nedlægge regionsrådene, hvorved der spares 1,5 milliarder kroner på eksempelvis reduceret administration.

* I 2025 skal der være 500.000 færre sygehusbesøg.

* I 2025 skal der være 40.000 færre indlæggelser.

* De fem regionsråd, der har 205 folkevalgte politikere siddende, står til at blive nedlagt ved udgangen af 2020.

* Den fremtidige struktur i sundhedsvæsenet vil bestå af tre lag. Øverst vil være et statsligt organ under Sundhedsministeriet, som står for økonomien og styring.

* Derunder vil der være fem sundhedsforvaltninger. De passer geografisk med de nuværende regioner og vil få hovedsæder samme steder.

* Der skal oprettes 21 nye såkaldte sundhedsfællesskaber. De skal bygges op omkring lokale sygehuse rundt om i landet.

* Kronisk syge patienter skal i langt højere grad behandles hos læger i lokale sundhedshuse.

* Sygehuse får pligt til at sende patienter videre til behandling et andet sted, hvis sygehusene ikke kan tilbyde behandling inden for fristen på 30 dage.

* Patientvejledningen skal forbedres. Det skal blandt andet ske ved hjælp af ét samlet patientnummer, som man kan ringe til for at få vejledning og hjælp.

* Førstegangsfødende skal have ret til at være indlagt 48 timer på hospital eller et patienthotel.

FAKTA: Sådan vil regeringen finansiere sundhedsreform

Med en sundhedsreform vil regeringen gøre den offentlige sektor mere enkel med kun to folkevalgte led.

Opdateret med yderligere forklaring af økonomien i udspillet.

 

Seks milliarder kroner bliver fundet til at finansiere regeringens udspil til en ny sundhedsreform.

 

Det sker blandt andet ved at nedlægge regionsrådene, hvorved der spares 1,5 milliarder kroner på eksempelvis reduceret administration. Det politiske niveau reduceres fra tre til to.

 

* Direkte besparelser ved reformen, når løn til regionsrådsmedlemmer udgår, og der spares på administration af opgaver uden for sundhedsområdet: 1,5 milliarder kroner.

 

* Midler fra finanslovsaftaler for 2018 og 2019: 1,5 milliarder kroner.

 

* Omlægning af finanslovspulje til sundhedssygehuse: 0,4 milliarder kroner.

 

* Danske Regioners formue frigøres til gavn for sundhedsvæsenet: 0,3 milliarder kroner.

 

* Prioritering inden for investeringsrammen: 2,3 milliarder kroner.

 

Kilde: Regeringens sundhedsudspil: "Patienten først - nærhed, sammenhæng, kvalitet og patientrettigheder".