Mere regn kan være dyrt

Aftale kan koste kommunen et millionbeløb

Foto: Casper Lauritsen (privatfoto)

Randers Kommune overvejer at anlægge sag mod Forsyningssekretariatet, der er en myndighed under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Det skriver Randers Amtsavis.

Anledningen er, at Forsyningssekretariatet ikke vil anerkende indholdet i en aftale, som Randers Kommune har indgået med sin egen spildevandsvirksomhed, Randers Spildevand A/S.

- Det er et fortolkningsspørgsmål, siger Kasper Fuhr-Christensen (løsgænger), der er formand for miljø- og teknikudvalget i Randers Kommune.

Randers Spildevand A/S har foretaget en række investeringer - og står overfor endnu flere - i opgradering af kloaknettet i kommunen, så man kan håndtere de stigende regnvandsmængder, der falder på veje og stræder. Det drejer sig dels om nye kloakledninger, dels om regnvandsbassiner m.v.

Striden handler om, hvorvidt kommunen hvert år skal betale fem procent af investeringen til Randers Spildevand - eller otte procent, som Forsyningsekretariatet mener. Kommunen har regnet sig frem til, at den for årene 2007-2010 skal betale 15 millioner kroner, mens Forsyningssekretariatet siger 22 millioner kroner.

Hvis kommunen ikke retter ind efter Forsyningssekretariatets afgørelse, vil den miste omkring 13 millioner kroner i bloktilskud fra staten. Da sekretariatets afgørelse ikke kan ankes til nogen højere instans, overvejer den at anlægge sag for at få afgørelsen omstødt.

- Vi har været enige med Randers Spildevand om, at det skal koste fem procent, mens Forsyningssekretariatet siger otte procent. Det er noget, vi har vidst længe, det her, og der er ikke nogle i kommunen, der har sovet i timen. Men vi synes, det er en træls afgørelse, som vi er meget uenige i, og derfor overvejer vi nu også få prøvet et sagsanlæg af ved domstolene, siger Kasper Fuhr-Christensen til Randers Amtsavis.

Hvis Forsyningssekretariatets afgørelse kommer til at stå ved magt, må kommunen også vente en ekstra-regning for årene 2011 og 2012.

Foreløbig har byrådets økonomiudvalg besluttet, at kommunen nu nærmere skal undersøge mulighederne for at anlægge sag mod Forsyningssekretariatet.