Konkurs: Lejere er sikret

Lejere står stærkt i boligforeningssag

Informationsmøde for lejere i Randersegnens Boligforening. Arkivbillede.

Randers Kommune har netop fået foretaget en juridisk vurdering af lejernes retsstilling i sagen om den konkursramte boligforening, og der er godt nyt, skriver kommunen: Lejernes rettigheder er sikret i lovgivningen, uanset hvem der ejer boligerne.

- Der har været en del uenighed om, hvordan lejerne er stillede i de boligprojekter, hvor entreprenører har opført boliger for Randersegnens Boligforening som ustøttede almene boliger. Nu har vi fået en ekspertvurdering, som jeg tror på holder, siger Lene Andersen, direktør for Miljø og Teknik i Randers Kommune.

Randers Kommune har fået udarbejdet en redegørelse om lejernes retsstilling i sagen om den konkursramte Randersegnens Boligforening.

Redegørelsen vedrører de ustøttede boliger og er foretaget af professor i kontrakts- og lejeret, dr. jur. Halfdan Krag Jespersen, der i en årrække i 90'erne bl.a. var næstformand for lejelovskommissionen.

Aftaler er gyldige
Redegørelsens konklusion er meget klar i forhold til, hvorvidt udlejer er forpligtet af de indgåede lejeaftaler. Redegørelsen fastslår nemlig, at uanset om det er Randersegnens Boligforening eller entreprenørerne, der ejer de ustøttede almene boliger, så gælder det at: "Lejeaftalerne er gyldige, og lejerne er derfor fuldt beskyttede mod opsigelse og ophævelse ifølge lejelovgivningens regler."

Redegørelsen blev lavet med det formål at klarlægge netop dette forhold samt en række andre ting vedrørende lejernes retsstilling. Redegørelsen besvarer således en række af de mest centrale spørgsmål for lejerne som f.eks. om lejernes indskud er sikret, og om de er sikret mod huslejestigninger.

Lejerne er sikret
Redegørelsen fastslår, at også i de tilfælde hvor lejerne har indgået lejeaftale som i et alment byggeri - og hvor det efterfølgende viser sig, at byggeriet ikke er almene boliger, så er lejerne stadig sikret:
"Her gælder for lejeforholdet reglerne i Lejeloven og Boligreguleringsloven.

- Det er dog således, at lejerne tillige kan påberåbe sig dels de rettigheder, som tilkommer dem ifølge de indgåede lejekontrakter, dels de rettigheder, som fremgår af reglerne i Lov om leje af almene boliger - alt efter hvad lejerne finder mest gunstigt for dem," hedder det i redegørelsen.

Information på nettet
For at gøre redegørelsens konklusioner lettilgængelige for lejerne har Randers Kommune nu samlet en række oplysninger til lejerne på kommunens hjemmeside.

Her kan man bl.a. læse hele den omtalte redegørelse samt finde en FAQ med svar på de oftest stillede spørgsmål. Klik her for link til siden med information fra Randers Kommune.