Huslejestigninger på vej

Flere boligforeninger har alvorlige økonomiske problemer

I løbet af 2012 har Randers Kommune gennemgået de seneste regnskaber for boligforeningerne i Randers Kommune og afholdt en række dialogmøder med boligorganisationerne i Randers.

Det har viser sig nu, at flere boligorganisationer har flere økonomiske vanskeligheder.

- Hovedproblemet er, at der ikke er lavet store nok henlæggelser til vedligeholdelse og forbedringer, at huslejer ikke løbende er justeret og, at der ikke er optaget de fornødne lån til at dække udgifter til forbedringer. Samtidig har man ikke i tilstrækkelig grad handlet på, at lejligheder stod ledige. Man kan sige, at der har været en kultur, hvor fokus har været på at holde huslejerne i ro, selvom man har gennemført forbedringer og vedligeholdelse. Dermed har man ikke haft fokus på at få udgifter og indtægter til at matche, forklarer Lene Andersen, direktør i Miljø og Teknik i Randers kommune, som er tilsynsmyndighed for boligforeningerne.

I sagsfremstillingen fra tilsynet til byrådet står derfor, at huslejeniveauet må forventes at skulle stige de kommende år, for at økonomien generelt kan forbedres i sektoren. Samtidig vil der blive lavet helhedsplaner for at sikre vedligehold, nødvendige renoveringer og opbygning af en sund økonomi.

- Der er også behov for en række ændringer i den måde, boligorganisationerne og deres økonomi administreres på. Det arbejde er allerede sat i gang, og vi følger det tæt gennem tilsyn, siger Lene Andersen.

I status til byrådet er administrationsselskabet RandersBolig gennemgået ligesom de boligforeninger, der administreres af RandersBolig: Typografernes Stiftelse, A/B Andelsbo, A/B Gudenå, Møllevænget & Storgaarden, Randers Boligforening af 1940, Randers Arbejderes Byggeforening af 1874 og Vorup Boligforening. Derudover er Lejerbo Randers og Domea Randers gennemgået.