Forsinkelser: Togskinner skiftes ud

Togpassagererne må leve med forsinkelser lidt endnu

Foto: Jens Hasse/Chili foto

Østjyske pendlere må lidt endnu finde sig i, at togene mod nord kan være forsinket.

Ifølge Banedanmark er der sat gang i et stort arbejde med at udskifte jernbaneskinner og -sveller på strækningen mellem Aarhus og Aalborg.

Strækningen fra Fårup nord for Randers og videre til Hobro er et af de steder, hvor skinnerne er i særlig dårlig stand.

Mens arbejdet står på, kører togene med lavere fart. Det betyder, at der kan være forsinkelser for passagererne. Der er udelukkende tale om tog med retning mod nord - altså mod Aalborg.

- Vi har de seneste to weekender udskiftet over 4.000 sveller og næsten 5.000 meter skinner mellem Aarhus og Aalborg, fordi sporet enkelte steder har været af en sådan karakter, at det skulle udskiftes, siger sektionschef i Banedanmark Steen Kristensen i en pressemeddelelse.

Nu skal skinnerne slibes

- Det har betydet, at der lokalt ikke kan køres med normal hastighed over kortere afstande, som desværre har haft indvirkning på togtrafikken og har været til stor gene for passagererne.

Banedanmark arbejder fortsat med at udbedre sporet frem til begyndelsen af december. Der vil dog udelukkende blive arbejdet om natten.

Fra begyndelsen af december vil der igen kunne køres med fuld, normal hastighed på hele strækningen mellem Aarhus og Aalborg i nordgående retning.