Flere pårørende står frem: Massiv kritik af landsby for demente

Det blev kaldt ”Fremtidens Plejehjem” og et sted, hvor demente kunne fortsætte så stor en del af deres tidligere liv, som muligt. Men et presset personale og få aktiviteter målrettet de enkelte beboere har været virkeligheden på Huset Nyvang.

De var blevet lovet et plejehjem, der ikke var som de andre. Et prestigeprojekt i Randers Kommune, og en vision, der i 2017 blev kåret som Årets Sundhedsbyggeri i Danmark.

Demenslandsbyen Huset Nyvang skulle være et sted, hvor borgere med demens skulle kunne fortsætte så stor en del af deres tidligere liv som muligt.

Den fortælling ligger langt fra den virkelighed, de pårørende oplever. TV2 ØSTJYLLAND har talt med flere pårørende, der alle fortæller, at de har fået noget andet, end de var blevet lovet.

quote Der må være et eller andet ravruskende galt. 

Jannie Nielsen, datter til beboer på Huset Nyvang

- Jeg vil helst ikke kalde det opbevaring af de ældre, for det er sådan et grimt ord. Men det er det, jeg føler, det er. Det er opbevaring, siger Jannie Nielsen, som er datter til en af beboerne, til TV2 ØSTJYLLAND.

Jannie Nielsen fortæller, at hun ikke selv ønsker at ende på Huset Nyvang, som hendes mor, Birthe Jørgensen.
Jannie Nielsen fortæller, at hun ikke selv ønsker at ende på Huset Nyvang, som hendes mor, Birthe Jørgensen.

Ved åbningen i marts 2018 kaldte Randers Kommune det ellers en lille by i byen. Her var et levende landsbytorv med bager, frisør, værksted, kulturhus og orangeri. En købmand, hvor beboerne kunne handle ind, som de plejede, inden sygdommen ramte. De skulle opleve liv og glæde ved cafébordene foran bageren.

Men her et år efter åbningen er det svært at få øje på det liv, der skulle være. Da TV2 ØSTJYLLAND besøgte Huset Nyvang, var landsbytorvet tomt. På et skilt ved købmanden viser åbningstiderne, at den blot har åbent i to timer to gange om ugen. Cafébordene foran bageren står uberørte i solen. Der er ingen beboere i bageren eller værkstedet.

- Det er da frustrerende. For man tænker, der må være et eller andet ravruskende galt. Jeg synes, der er malet et billede fra politikernes side om, at det er flot og alt muligt. Men det er ikke sådan, det er i virkeligheden. Jeg synes, her sker for lidt, siger Jannie Nielsen.

Landsbytorvet på Huset Nyvang skulle emme af liv og aktiviteter. Her er blandt andet værksted, bageri, aktivitetshus og et wellness-lokale, der stort set ikke har været i brug på grund af tekniske problemer.
Landsbytorvet på Huset Nyvang skulle emme af liv og aktiviteter. Her er blandt andet værksted, bageri, aktivitetshus og et wellness-lokale, der stort set ikke har været i brug på grund af tekniske problemer.

Stor udskiftning af personale

En del af forklaringen er en massiv udskiftning blandt personalet. I løbet af 2018 er 29 medarbejdere stoppet på arbejdspladsen. 20 af dem nåede ikke engang et års ansættelse i Huset Nyvang. Det svarer til, at en medarbejder siger op hver fjortende dag.

Jannie Nielsens mor har haft i alt fem forskellige kontaktpersoner i det år, hun har boet på Huset Nyvang.

quote Jeg har fået et dårligt fungerende plejehjem, hvor medarbejderne er overbelastede.

Janni Poort, ægtefælle til beboer på Huset Nyvang

- Det smitter jo af på beboerne. De bliver frustrerede. I de perioder, hvor der er stor udskiftning, kan man mærke, at der har været stor uro. Folk, der ikke har været særligt urolige, er lige pludseligt urolige. Og jeg kan mærke det på min mor, siger Jannie Nielsen.

Erik Poort siger selv, at han ikke synes særligt godt om at være på Huset Nyvang.
Erik Poort siger selv, at han ikke synes særligt godt om at være på Huset Nyvang.

Også Erik Poort, der flyttede ind i starten af januar, oplever udfordringer. Hans ægtefælle, Janni Poort, er frustreret over, at personalet ikke kender ham.

- Det betyder, at de umuligt kan tage udgangspunkt i Eriks verden og den måde, som Erik har brug for, der bliver taget hånd om ham. Jeg har fået et dårligt fungerende plejehjem, hvor medarbejderne er overbelastede, siger Janni Poort til TV2 ØSTJYLLAND.

VIDEO: Janni Poort bliver meget berørt, når hun tænker på sin mands fremtid på Huset Nyvang.

Utryghed for beboerne

Når man er dement, har man ifølge Nationalt Videnscenter for Demens brug for, at medarbejderne omkring en kender til ens personlige præferencer og funktionsniveau, hvis behandlingen skal tilpasses korrekt.

- Det har meget stor betydning, at man kender hinanden som både beboer og personale. Hvis der hele tiden er skiftende personale, så har de ikke altid den grundlæggende forståelse for en persons måde at være på og agere på. Og så kan der opstå konflikter. Det gælder også den anden vej, for det skaber utryghed for beboeren, hvis det hele tiden er nye folk, der kommer ind, siger Karen Tannebæk, uddannelsesleder hos Nationalt Videnscenter for Demens til TV2 ØSTJYLLAND.

Skiltet ved købmandsbutikken på landsbytorvet vidner om ganske begrænsede åbningstider.
Skiltet ved købmandsbutikken på landsbytorvet vidner om ganske begrænsede åbningstider.

Omsorgschef erkender udfordringer

Randers Kommune erkender, at de har været udfordret af langtidssygemeldinger og udskiftning af personalet.

- Når man ser på det bagudrettet, så er det selvfølgelig ikke optimalt. Det vil jeg sige. Vi arbejder på at give en stabil ramme, og det er målet for alle vores beboere. Så det er ikke tilfredsstillende, siger omsorgschef i Randers Kommune, Lene Jensen, til TV2 ØSTJYLLAND.

VIDEO: Lene Jensen vil ikke kommentere på de konkrete sager, men forholder sig her generelt til kritikken.

Flere beboere kritiserer også, at der ikke er blevet lavet aktiviteter for de demente, som tager udgangspunkt i det liv, de levede inden sygdommen.

På Huset Nyvang er der flere forskellige aktiviteter som banko, stolegymnastik og sangaften, men hverken Jannie Nielsen eller Janni Poort oplever, at de mange flotte faciliteter i demenslandsbyen er blevet taget i brug.

Erik Poort skulle ifølge hans ægtefælle være sluset ind på træværkstedet for at komme i gang med de målrettede aktiviteter. Men det er endnu ikke sket. Omsorgschef Lene Jensen vil af princip ikke kommentere på den konkrete sag.
Erik Poort skulle ifølge hans ægtefælle være sluset ind på træværkstedet for at komme i gang med de målrettede aktiviteter. Men det er endnu ikke sket. Omsorgschef Lene Jensen vil af princip ikke kommentere på den konkrete sag.

Hvordan kan det være, I ikke har brugt flere ressourcer på at tage de flotte faciliteter i brug, når det er noget af det, I har brandet jer på?

- Det er fordi, vi syntes, at basis skulle være i orden. Vi har som sagt været ramt af sygdom og udskiftning i personalet, og derfor måtte der være en vis rækkefølge i, hvad vi tager i brug, og hvad der giver mening. Derfor har vi prioriteret aktiviteterne i husene først, siger Lene Jensen.

Men hvorfor har I så ikke været noget mere ærlige om det?

- Jeg synes, vi har været ærlige omkring det. Hvis nogen har opfattet noget andet, så beklager jeg det, men jeg synes, vi har været ærlige. Det er et nyt hus, og sådan vil det også være, når man starter op i rigtigt mange andre sammenhænge.

Birthe Jørgensen flyttede ind på Huset Nyvang kort tid efter, det åbnede.
Birthe Jørgensen flyttede ind på Huset Nyvang kort tid efter, det åbnede.

Ændringer er igangsat

Omsorgschefen oplyser, at de langtidssygemeldte nu igen er tilbage på arbejde, og at der er sat konsulenter på Huset Nyvang, som skal hjælpe med at skabe et bedre arbejdsmiljø. Derudover er der blevet ansat en ny leder.

Lene Jensen afviser af princip at kommentere på den konkrete kritik fra Janni Poort og de tre øvrige borgere, TV2 ØSTJYLLAND har talt med. Til gengæld vil hun gerne fortælle om visionerne med Huset Nyvang.

- Jeg synes, at vi har fået skabt en meget, meget flot fysisk ramme heroppe og har fået ansat kompetent og kvalificeret personale. Vi er i fuld gang med at få foldet Huset Nyvang ud. Forhåbentlig til gavn for alle de beboere, der er her, for det er jo det, der er målet, siger Lene Jensen.

 

Kære læser

Vi har i forbindelse med researchen til denne historie søgt om aktindsigt ad flere omgange ved Randers Kommune. Vi har spurgt bredt til forholdene, klager og henvendelser fra borgere. Vi har fået afslag på langt det meste med henvisning til, at dokumenterne dels indeholder personfølsomme oplysninger, og dels at det er interne dokumenter. Vi har endvidere bedt om dokumentation for aktiviteterne på Huset Nyvang, men det har Randers Kommune ikke kunnet svare fyldestgørende på.

Da vi sidenhen fik fuldmagt fra to af de frustrerede pårørende til at søge aktindsigt på deres ægtefællers vegne, kontakter omsorgschef Lene Jensen de pårørende telefonisk. Herefter vælger den ene at trække fuldmagten tilbage.

På vegne af redaktionen

Asbjørn Andersen, redaktør, TV2 ØSTJYLLAND