Elever bestemmer selv

På erhvervsuddannelsescentret Tradium i Randers er eleverne selv med til at forvalte 75.000 kroner, der skal bruges til mere bevægelse i undervisningen

Eleverne på erhvervsuddannelsescentret Tradium i Randers var lidt skeptiske, da de fik af vide, de kunne bestemme, hvordan de 75.000 kroner skulle forvaltes.

Landets erhvervsuddannelse er i gang med at indføre mere bevægelse i hverdagen, og i den forbindelse samarbejder Tradium med de to markedsføringsøkonomer, Kasper Nørbæk og Nick Demant samt Randers Sundhedscenter.

- Det var som om, eleverne ikke rigtig troede på det. Men da de først forstod, at vi virkelig ikke ville blande os i, hvordan beløbet skulle bruges, så blev de entusiastiske, siger Nick Demant.

Borgerne bestemmer

I projektet anvender de borgerbudgettering, hvor princippet er, at en myndighed afsætter en pose penge til borgerne, som indenfor nogle givne rammer selv bestemmer, hvad beløbet skal bruges til.

- Vi forsøger os med borgerbudgettering, fordi erfaringer fra udlandet viser, at metoden får borgerne til at engagere sig mere i deres nærmiljø, siger Susanne Bækgaard fra Randers Sundhedscenter.

Eleverne blev adspurgt om deres præferencer inden for bevægelse, og hvordan de ønskede at få bevægelse ind i deres skoledag. Projektgruppen på Randers Sundhedscenter har gennemgået alle besvarelser og samlet dem i tre bevægelsespakker, som eleverne skal stemme om mandag 13. april 2015.