Deforme fisk bekymrer minister

Connie Hedegaard sætter Miljøstyrelsen til at undersøge, hvorfor ålekvabber i bl.a. Randers Fjord har misdannelser.

Miljøminister Connie Hedegaard (K) er foruroliget over, at fiskeyngel i Randers Fjord og andre steder i landet har alvorlige misdannelser i form af to hoveder, knæk i rygraden eller defekte øjne.

Derfor skal Miljøstyrelsen efter sommerferien komme med et oplæg til, hvordan der kan skaffes mere viden om årsagerne. Det oplyser hun i et svar til Enhedslistens miljøordfører, Per Clausen.

Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) har fundet misdannede ålekvabber fire steder i landet, nemlig i fjordene Vejle, Randers, Roskilde og Karrebæk. Forskerne på DMU er ikke i tvivl om, at misdannelserne skyldes forurening med for eksempel hormonlignende stoffer, tungmetaller eller dioxin.

Kilderne kan være mange, lige fra gamle forureninger fra skibsaktivitet til landbrugets brug af pesticider og udledning af spildevand, mener Connie Hedegaard.