Borgerne skal bestemme

Borgerne skal være med til at lægge planerne for nyt grønt område ved Vorup i Randers

Randers Kommunes projektleder, Martin Tranholm Frøst, på kanten af projektområdet, som blandt andet består af en 20-25 meter dyb grusgrav. Foto: Randers Kommune

Bydelen ved Vorup Grusgrav i Randers får et nyt sammenhængende grønt område - og det er op til borgerne at bestemme, hvad området skal bruges til.

- Det er parternes ønske, at der bliver dannet en brugergruppe af repræsentanter fra lokale brugergrupper, som skal arbejde med idéer til udvikling af området. Der er allerede planer om at etablere en bål- og opholdsplads og at udvide mountainbikesporene, fortæller landskabsarkitekt ved Randers Kommune Martin Tranholm Frøst i en pressemeddelelse.

Mere plads til friluftsliv

Det er Vorup Tømmerhandel, Byggecenter A/S Team Bertelsen og Randers Kommune, der har indgået partnerskabsaftalen, der samler arealer på i alt 26,5 hektar.

Arealet ligger som en grøn kile syd for villakvarteret på Svendborgvej fra Bøsbrovej til Tebbestrupvej.

- Projektets mål er at øge mulighederne for friluftsliv i bynær natur og samtidig give oplevelsen af natur og landskab. Folkesundheden og biodiversiteten skal styrkes gennem udvikling af faciliteter og anlæg. Og området skal udover friluftsaktiviteterne også gerne komme til danne ramme om sociale aktiviteter og fungere som et uformelt udflugtsmål og mødested.

For hele regionen

Blandt parterne håber man, at aktiviteterne i området øges med hensyn til arrangementer, formidling og rekreation.

- Det er meningen, at projektområdets fysiske rammer skal videreudvikles, så der tiltrækkes brugere fra hele regionen, samtidig med at projektområdet bevarer sin funktion som et grønt mellemrum mellem boligområde og industriområde, siger Martin Frøst.

Onsdag 13. maj fra klokken 15 til 16 har interesserede mulighed for at se området og få mere at vide om planerne. Mødestedet er p-pladsen ved Tebbestrupvej overfor nummer 98.