PERSONPROFIL

Steen Vindum

Venstre

Valgt ved kommunalvalget i Silkeborg

Født 5. september 1967 Gift 2 børn

V

Steen Vindum (V) er borgmester i Silkeborg Kommune, og er han formand for Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Steen Vindum blev valgt ind i Silkeborg Byråd i 2005, hvor han sad, indtil han overtog borgmesterposten fra Hanne Bæk Olsen (S) i forbindelse med valget i 2013. Han har tidligere været formand for Børne- og Ungeudvalget i Silkeborg Kommune.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 6846 Venstre in total 17030
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 4576 Venstre in total 16841

Mærkesager

  • Skole/dagtilbud for børn
  • Ældre

Med kandidatens egne ord

Slut med uforudsete sparerunder -
Silkeborg skal være en kommune, hvor borgerne får optimalt udbytte af deres skattekroner. Det lyder måske banalt, men der er penge, som både du og jeg har arbejdet hårdt for. Som borgmester arbejder jeg for at sikre en ansvarlig styring af økonomien, så ressourcerne bruges de steder, hvor de kommer borgerne til gode - og vi slipper for flere uforudsete sparerunder.
Silkeborg skal være en kommune, hvor man får uddannelse i verdensklasse. Lige fra 0.b til 3.g - og både som læring på en byggeplads og som studerende på en videregående uddannelse.
Jeg vil gøre de enkelte skoler stærkere ved at give dem mulighed for at bestemme mere selv. Forældre, lærere , elever. Og skolens ledelse skal selv beslutte, hvordan skolens ressourcer. Bruges bedst.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Udviklingen af Silkeborg by foregår tilfredsstillende.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Kommunen skal i særlig grad støtte den lokale elitesport.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Generne fra den nye motorvej er minimale i forhold til gevinsten.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiske hverv

2014 - nu

Borgmester Silkeborg Kommune, Venstre

2014 - nu

Formand for Økonomi- og Erhvervsudvalget Silkeborg Kommune, Venstre

2006 - nu

Byrådsmedlem Silkeborg Kommune, Venstre

Uddannelse

Erhvervsuddannelse

Erhvervserfaring

Selvstændig
V

Politiske hverv

2014 - nu

Borgmester Silkeborg Kommune, Venstre

2014 - nu

Formand for Økonomi- og Erhvervsudvalget Silkeborg Kommune, Venstre

2006 - nu

Byrådsmedlem Silkeborg Kommune, Venstre

Uddannelse

Erhvervsuddannelse

Erhvervserfaring

Selvstændig

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Vestjyllands Storkreds