PERSONPROFIL

Peder Meyhoff

Enhedslisten

Folketingskandidat i Østjyllands Storkreds
Kandidat ved kommunalvalget i Favrskov
Kandidat til regionsrådsvalget i Midtjylland

Født 21. februar 1949 i Hillerød Gift 2 børn Bor i Favrskov Kommune

Ø

Peder Meyhoff (EL) var i 2017 kandidat for Enhedslisten til kommunalvalget i Favrskov kommune. Peder Meyhoff blev ikke valgt ind.
Han er folketingskandidat til valget i 2019.

Peder Meyhoff (EL) var byrådsmedlem i Favrskov Kommune fra 2007 til 2017 for Enhedslisten. Fra 1994 til 1997 var han i øvrigt amtsrådsmedlem i Århus amtsråd. Peder Meyhoff er uddannet møbelsnedker, og han har siden taget en kandidatgrad i dansk og historie. Han har arbejdet som underviser på Aarhus Tech, men han stoppede som dette i sommeren 2017. Udover at være byrådsmedlem har Peder Meyhoff været med til at lave flere lærebøger for forlaget Systime. Peder Meyhoff er bosiddende i bofællesskabet Overdrevet med sin kone, som han har to børn med.

Mærkesager

  • Økonomi
  • Ældreområdet
  • Socialpolitik
  • Hospitaler og sundhed
  • Miljø og klima

Med kandidatens egne ord

Du skal stemme på mig fordi jeg er kandidat for Enhedslisten. Jeg interesserer mig særligt for miljø og klima, og har som både amtsrådsmedlem og byrådsmedlem (i hhv. Århus amtsråd og Favrskov byråd) især arbejdet med disse områder, herunder med beskyttelse af grundvand, fremme af økologi og vedvarende energi, cykelstier samt kollektiv trafik. Jeg er stor tilhænger af en egentlig klimalov der sætter klare mål for nedbringelsen af CO2-belastningen, også for landbruget. Vigtigt for mig er også socialpolitik, kampen mod fattigdomslovene (kontanthjælpsloft, 225-timers-regel mv.) og i det hele taget kampen mod den stigende ulighed. Mht. EU er jeg tilhænger af at arbejde for at reformere EU i en mere social og solidarisk retning i stedet for blot at arbejde for at vi forlader EU. Der er både fordele og ulemper ved EU, og jeg vil arbejde for at maximere fordelene og minimere ulemperne! Og så mener jeg at folk der snyder i skat eller ser gennem fingre med hvidvask skal have højere straffe!

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Men det er ikke rimeligt at udvise unge der er født og vokset op her i landet. I så fald er det faktisk det danske samfund der har svigtet, og det svigt retter vi ikke op på ved blot at udvise de kriminelle. Vi har pligt til at prøve at resocialisere dem

8 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvad mener med 'for mange'. Selvfølgelig vil der altid være nogle få der snyder, men langt de fleste vil meget gerne arbejde - hvis de kan få et arbejde og er i stand til at udføre det

13 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er ikke kun på ældreområdet at der mangler varme hænder. Der er brug for flere ansatte, ikke blot en flytten rundt med dem

17 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I princippet er jeg helt enig. Men det bliver et problem at definere hvad der er 'sundt'. Jeg vil derfor foretrække at der kommer lavere moms på 'økologisk'

20 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vist vigtigere at sikre at de nuværende regler rent faktisk overholdes

26 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vuggestuer og børnehaver bør være gratis. Det er vigtigere end højere børnebidrag

27 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

28 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

29 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

30 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

31 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

32 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

33 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

34 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

35 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

36 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

37 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

38 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

39 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

40 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

41 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

42 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener at langt hovedparten af de offentlige administratorer udfører nyttigt arbejde, men man kan nok finde enkelte undtagelser (især der hvor der lægges begrænsninger på kommunernes handlemuligheder)

43 De østjyske kommuner skal kunne forbyde lokale landmænd at bruge lovlige sprøjtemidler for at beskytte drikkevandet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

44 Det er ok at tvangsflytte beboere i f.eks. Gellerup for at bekæmpe ghettodannelse og bandekriminalitet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

45 Det er vigtigere at udvide den østjyske motorvej E45 end at styrke den regionale, kollektive trafik som f.eks. en udvidelse af letbanen

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 156 Enhedslisten in total 900
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 244 Enhedslisten in total 1071

Mærkesager

  • Miljø- og renholdelse
  • Trafik

Med kandidatens egne ord

1: Flere forskellige boliger i Favrskov. Der mangler almennyttige boliger, især i Hinnerup Midtby, der mangler ældreboliger, og der mangler boliger til enlige. Vi skal ikke kun bygge parcelhuse! Jeg ser meget gerne at kommunen aktivt arbejder for at trække andelsboligforeninger og bofællesskaber til kommunen.

2: Mere og vildere natur i Favrskov. Kommunen mangler en plan for hvordan man øger naturkvaliteten. Der er mange potentielle naturområder der bør udvikles, og samtidig skal offentlighedens adgang til naturen forbedres. Ny skov over drikkevandsresurserne ved Hadsten.

3: Der er generelt brug for flere resurser til børn- og skoleområdet. Det gælder især mht. inklusion og specialklasser. Jeg ønsker også færre elever i klasserne. Og økologisk mad i institutioner og på skoler!

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Det er positivt, at byrådet har spredt kommunens afdelinger ud over hele kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Byrådet skal arbejde for privatisering af flere offentlige veje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Byrådet fordeler pengene til alle kommunens byer retfærdigt og ligeligt.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De skal i gang med at sortere organisk husholdningsaffald fra det restaffaldet

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg har ikke noget imod at bruge penge til idræt, men udgiftsniveauet har været højt i de senere år, med bnye haller og nye baner. Der er mere brug for at fokusere på nogle af de små idrætsgrene, og også på dem der mere er motion end egentlig idræt.

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er ikke mit indtryk at det er det store problem i kommunen, med mindre der tænkes på handicappede og sindslidende

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Umiddelbart giver det naturligvis nogle udfordringer, og der er en del flygtninge der er så skadede at de aldrig vil kunne give overskud for kommunen. Men mange andre og ikke mindst deres børn vil efterhånden kunne udfylde vigtige jobfunktioner

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det kommer an på hvor man ellers vil spare. Det bedste er selvfølgelig at tilføre flere resurser. Men bortset fra det, er netop genoptræning et af de mest tåbelige steder at spare. En god genoptræning vil give borgeren et bedre liv samtidig med at det på sigt kan spare kommunen for ganske mange penge.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er ikke mit indtryk at der generelt mangler penge til yderområderne. Det er andre ting der skal til hvis yderområderne skal løftes, herunder en bedre kollektiv trafik (og det koster naturligvis penge).

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er sympatisk, og flere midler kan bestemt ikke skade. Men det er dog ikke det helt store problem i min kommune.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det gælder også - og især - beskyttelsen af grundvandet

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er ikke mit indtryk at kommunen bruger for få penge på dette område pt.

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er en meget vigtig opgave, og der kan bruges flere midler, især på børne- og skoleområdet.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Problemet er at det let bliver til en slags almisse for de fattige hvis det kun er dem der får ydelserne. Og det er vigtigt for sammenhængskraften i samfundet et også middelklassen oplever at de får noget for deres skattebetaling. Gør de ikke det, bliver det nærliggende at spare endnu mere på ydelserne til de fattige.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Valgresultater

RV 2017 Personlige stemmer 300 Enhedslisten in total 32182

Mærkesager

  • Miljø og natur
  • Trafik

Med kandidatens egne ord

1: Flere forskellige boliger i Favrskov. Der mangler almennyttige boliger, især i Hinnerup Midtby, der mangler ældreboliger, og der mangler boliger til enlige. Vi skal ikke kun bygge parcelhuse! Jeg ser meget gerne at kommunen aktivt arbejder for at trække andelsboligforeninger og bofællesskaber til kommunen.

2: Mere og vildere natur i Favrskov. Kommunen mangler en plan for hvordan man øger naturkvaliteten. Der er mange potentielle naturområder der bør udvikles, og samtidig skal offentlighedens adgang til naturen forbedres. Ny skov over drikkevandsresurserne ved Hadsten.

3: Der er generelt brug for flere resurser til børn- og skoleområdet. Det gælder især mht. inklusion og specialklasser. Jeg ønsker også færre elever i klasserne. Og økologisk mad i institutioner og på skoler!

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Det er i orden at spare på busruter med få passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den kollektive trafik skal nytænkes, og der skal gives garanti for at byer over en vis størrelse kan være sikre på at blive busbetjent også i fremtiden

2 Det akutte beredskab er i top - uanset hvor man bor i regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Grænsen for besparelser på sundhedsområdet i Region Midtjylland er nået. Eventuelle yderligere besparelser må findes på andre områder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er nødvendigt med flere midler til området, men det er regeringen der skal betale

4 Der skal indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Min region skal – efter svensk forbillede – arbejde for at indføre et gebyr på besøg hos praktiserende læge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Regionen skal bruge flere penge på at få flere læger ud i yderområderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 De nye supersygehuse er en god løsning – selvom det betyder lukning af et antal af de mindre sygehuse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Sygehusene skal i højere grad udlicitere støttefunktioner som vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift mv. til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selvom det vil gå ud over det generelle serviceniveau.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Min region skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min region skal bruge flere penge på kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Min region skal arbejde for at finde løsninger, som gør det muligt at kunne lægge flere ungdomsuddannelser i tyndt befolkede områder, end tilfældet er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Regionerne løser vigtige opgaver, som hverken staten eller kommunerne kan løse bedre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Regionen skal ikke efterleve regeringens krav om 2 procents effektivisering hvert år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Min region skal bruge flere penge på screeninger af raske mennesker i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Private sundhedsforsikringer er gode, fordi de nedsætter ventetiden i det offentlige sygehusvæsen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Men samtidig deler de befolkningen op i to grupper

19 Min region bør satse på vækst i de store byer, da dette er den bedste måde at få vækst i hele regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Min region bør udstede flere tilladelser til råstofudvinding.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Min region skal arbejde for at kunne detailstyre de enkelte ungdomsuddannelser mere, end den aktuelle lovgivning giver mulighed for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Østjyllands Storkreds, Enhedslisten

2014 - 2017

Byrådsmedlem Favrskov Kommune, Enhedslisten

1994 - 2006

Amtsrådsmedlem Århus Amtsråd, Enhedslisten

Tillidsposter

2014 - 2017

Bestyrelsesformand Favrskov Forsyning A/S

Uddannelse

1972 - 1980

Kandidat Dansk og Historie, Københavns og Århus Universiteter

1966 - 1969

Erhvervsuddannelse Møbelsnedker, Aablings Snedkeri

1986 - 1988

Supplerende bifag Informationsvidenskab, Århus Universitet

Erhvervserfaring

1998 - 2017

Underviser Århus Tech

1989 - 1998

It-lærer HK Modul Data
Ø

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Østjyllands Storkreds, Enhedslisten

2014 - 2017

Byrådsmedlem Favrskov Kommune, Enhedslisten

1994 - 2006

Amtsrådsmedlem Århus Amtsråd, Enhedslisten

Tillidsposter

2014 - 2017

Bestyrelsesformand Favrskov Forsyning A/S

Uddannelse

1972 - 1980

Kandidat Dansk og Historie, Københavns og Århus Universiteter

1966 - 1969

Erhvervsuddannelse Møbelsnedker, Aablings Snedkeri

1986 - 1988

Supplerende bifag Informationsvidenskab, Århus Universitet

Erhvervserfaring

1998 - 2017

Underviser Århus Tech

1989 - 1998

It-lærer HK Modul Data

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Vestjyllands Storkreds