PERSONPROFIL

Michael Mikkelsen

Dansk Folkeparti

Valgt ved kommunalvalget i Syddjurs

O

Michael Mikkelsen (DF) har siden 2018 været byrådsmedlem i Syddjurs Kommune for Dansk Folkeparti. I den igangværende periode er han medlem af Udvalget for plan, udvikling og kultur.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 226 Dansk Folkeparti in total 2069

Mærkesager

  • Ældre
  • Skole/dagtilbud for børn

Spørgsmål og svar

1 Det kan blive nødvendigt at lukke skoler i kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Helt uenig for nuværende, der kan dog vise sig en udvikling I fremtiden, der kan bevirke at skolestrukturen skal revideres. Der skal være bred enighed I kommunalbestyrelsen inden man kan ændre på strukturen. En ændring kan evt. sendes til fokeafstemning inden.

2 Velfærden for både unge og gamle er i top.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Kommunen skal udstykke flere byggegrunde i Kaløvig-området.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er en enestående mulighed for at tiltrække nye Syddjurs borgere, især under hensyntagen til at mange af de mulige tilflyttere kan have ønsker om at bosætningen kan være lidt nærmere Aarhus. Der skal dog også ske udstykninger andre steder for styrke lokalsamfundene i øvrigt.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal investeres I begge områder I vores kommune. Fremtiden vil komme til at vise at biler bliver selvkørende og være fossilfri. Derfor skal man allerede nu tænke fremtiden ind. På kort sigt skal man investere mere I kollektiv trafik og I fremtiden skal man se mere på vejene.

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Tilstedeværelsen af flygtninge I Syddjurs udgør ikke et problem som sådan. Jeg har den tilgang til mennesker I nød, at de naturligvis skal hjælpes. Jeg mener dog at vi kan hjælpe mange flere I nærområderne og det er der vi som nation skal sætte ind. Dem der kommer her skal opføre sig ordentligt lære dansk og indordne sig under de demokratiske forhold der er her I landet. " De der godt kan men ikke vil, skal søges hjemsendt , de der ikke kan men godt vil hjælper man" Man skal ville DK.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Konkurrence er umiddelbart et godt redskab til at hæve serviceniveauet, der er dog også ting der kan være negativt ved privatiseringer. Her tænker jeg på at private firmaer jo skal tjene penge og de penge kunne man også få velfærd for. Man skal handle med sund fornuft på det her område.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Skatten I Syddjurs er I overkanten, og det må være muligt at nedsætte skatten på sigt. Der skal dog ikke være tvivl om kernevældfærd er vigtigere end nedsættelse af skatten. Der skal også være penge til at udvikle kommunen. Topskattelettelser hører ikke hjemme før pensionisterne får hævet deres pensionsudbetalinger. Der skal folketinget dig ind over.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg kan godt forestille mig at lokalråd, og Distriktsråd skal have større tilskud fremadrettet.

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Dette område skal være styret af sund fornuft, mennesker skal have plads til at leve, men samtidig skal man være varsom med at spolere landskabet.

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiske hverv

2018 - nu

Byrådsmedlem Syddjurs Kommune, Dansk Folkeparti

2018 - nu

Medlem, Udvalget for plan, udvikling og kultur Syddjurs Kommune, Dansk Folkeparti
O

Politiske hverv

2018 - nu

Byrådsmedlem Syddjurs Kommune, Dansk Folkeparti

2018 - nu

Medlem, Udvalget for plan, udvikling og kultur Syddjurs Kommune, Dansk Folkeparti