PERSONPROFIL

Bente Refslund

Socialistisk Folkeparti

Folketingskandidat i Vestjyllands Storkreds
Valgt ved kommunalvalget i Silkeborg

Født 23. april 1957 i København Gift Bor i Silkeborg Kommune

F

Bente Refslund (SF) er byrådsmedlem i Silkeborg Kommune. Hun er medlem af Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget samt Ungestrategiudvalget. Hun er derudover folketingskandidat for partiet.

Mærkesager

  • Børn og ungeområdet
  • Socialpolitik
  • Miljø og klima
  • Skole og uddannelse
  • Beskæftigelse

Med kandidatens egne ord

Vi skal sætte velfærd og plads til forskellighed i centrum. Det samfund vil jeg arbejde for. Der er tre områder, som jeg især brænder for:

Arbejde til alle
Vi skal investere i at hjælpe borgere, der står udenfor eller på kanten af arbejdsmarkedet. Vi skal bekæmpe social dumping og psykisk og fysisk nedslidning.

Trygge børn
Lærere og pædagoger skal have tid til deres arbejde. Kommunerne skal have de økonomiske muligheder for at forbedre forholdene. Handicapområdet og psykiatrien har også brug for et løft.

Kultur og fritid er også velfærd
Derfor skal vi stoppe besparelser på kulturområdet, så der kan skabes mulighed for både lettilgængelige og mere udfordrende kultur- og fritidsoplevelser, og vi skal lave medieforliget om.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

7 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der kan være enkeltsager, hvor børn bør være i et andet tilbud. Men den store udfordring er, at der ikke er fulgt tilstrækkeligt med ressourcer med

14 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

18 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

19 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

20 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

24 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

26 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

27 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

28 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

29 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

30 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

31 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

32 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

33 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

34 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

35 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

36 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

37 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

38 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

39 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

40 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

41 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

42 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

43 Der skal være strengere miljøkrav til landbrug, der ligger i sårbare naturområder som for eksempel nær åer og fjorde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

44 Nye havvindmølleparker skal stå så langt fra kysten, at møllerne ikke kan ses fra land, også selvom strømmen bliver dyrere af det

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

45 Hastighedsgrænsen bør generelt hæves til 90 km/t på landeveje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Når der er en sammenhæng mellem fart og alvorligheden af ulykker, så skal vi tænke os godt om

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 486 Socialistisk Folkeparti in total 3745

Mærkesager

  • Kultur, idræt og fritid
  • Beskæftigelse/arbejdsmarked

Med kandidatens egne ord

Det gode liv skal vare hele livet; derfor arbejder jeg for miljø og velfærd. Fælles ansvar og ligeværdighed er vigtige værdier for mig. Silkeborg Kommune skal være et sted, hvor unge og voksne har adgang til uddannelse og arbejde, hvor sundhed er for alle uanset uddannelse og indtægt, og hvor der tages ansvar for natur og miljø.

tre temaer er særlig vigtige for mig:
1. Et arbejdsliv der hænger sammen
Der skal være arbejde til alle uanset baggrund. Jobcentret skal arbejde tæt sammen med alle ledige og virksomhederne for at finde jobs, der matcher den enkeltes kompetencer. Og arbejdspladserne i Silkeborg Kommune skal være attraktive, fordi de lægger vægt på miljø og social ansvarlighed.

2. En velfærd der hænger sammen
Vi skal have gode tilbud hele livet. Alle børn skal have mulighed for at udvikle sig sammen med jævnaldrende med støtte fra dygtige pædagoger. Folkeskolen skal være det første valg, fordi den tilbyder faglighed, trivsel og sundhed for elever og ansatte. Og i ældreplejen skal vi tage udgangspunkt i den ældres ønsker og behov, tilføre flere resurser og have fokus på arbejdsvilkårene for de ansatte.

3. Et godt fritidsliv for alle
Silkeborg Kommune har en bred vifte af kultur- idræts- og fritidstilbud. Alle skal have adgang til gode oplevelser og mulighed for at udfolde deres kreative og sportslige evner sammen med andre.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Udviklingen af Silkeborg by foregår tilfredsstillende.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Kommunen skal i særlig grad støtte den lokale elitesport.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kommunen skalfokusere på, at gøre det muligt for så mange som muligt at være aktive.

3 Generne fra den nye motorvej er minimale i forhold til gevinsten.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er støjgener, som der skal gøres noget ved. Det er en statslig opgave.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De private aktører er der. Vi skal sikre os bedre i tilfælde af konkurser

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeger dog ikke sikker på, at vi har specielle problemer med ungdomskriminalitet

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal bruge penge på at sætte det lokale igang. Samtidig har vi allesammen noget godt ud af at møde stor kunst. Det er ikke det samme som store begivenheder

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Området er underprioriteret. Det er dog positivt, at der fra statslig side afsættes midler til psykologhjælp til unge. En SF sag

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Vestjyllands Storkreds, Socialistisk Folkeparti

2018 - nu

Byrådsmedlem Silkeborg Kommune, Socialistisk Folkeparti

2018 - nu

Medlem af Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget Silkeborg Kommune, Socialistisk Folkeparti

2018 - nu

Medlem af Ungestrategiudvalget Silkeborg Kommune, Socialistisk Folkeparti

2018 - nu

Medlem af Arbejdsmarkedsudvalget Silkeborg Kommune, Socialistisk Folkeparti

Uddannelse

2002 - 2004

Master Læreprocesser og forandringsledelse, Aalborg Universitet

1975 - 1982

Cand.scient Biology, Københavns Universitet

Erhvervserfaring

2016 - 2018

Organisationskonsulent

2014 - 2016

Indehaver Bente Refslund Organisation & Udvikling

2007 - 2015

Organisationskonsulent Region Midtjylland

2005 - 2007

Udviklingskonsulent FOA

1994 - 2005

Projektleder og udviklingskonsulent Silkeborg Kommune

1989 - 1994

Projektleder og miljømedarbejder Aarhus Amt

1985 - 1989

Miljømedarbejder Herning Kommune
F

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Vestjyllands Storkreds, Socialistisk Folkeparti

2018 - nu

Byrådsmedlem Silkeborg Kommune, Socialistisk Folkeparti

2018 - nu

Medlem af Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget Silkeborg Kommune, Socialistisk Folkeparti

2018 - nu

Medlem af Ungestrategiudvalget Silkeborg Kommune, Socialistisk Folkeparti

2018 - nu

Medlem af Arbejdsmarkedsudvalget Silkeborg Kommune, Socialistisk Folkeparti

Uddannelse

2002 - 2004

Master Læreprocesser og forandringsledelse, Aalborg Universitet

1975 - 1982

Cand.scient Biology, Københavns Universitet

Erhvervserfaring

2016 - 2018

Organisationskonsulent

2014 - 2016

Indehaver Bente Refslund Organisation & Udvikling

2007 - 2015

Organisationskonsulent Region Midtjylland

2005 - 2007

Udviklingskonsulent FOA

1994 - 2005

Projektleder og udviklingskonsulent Silkeborg Kommune

1989 - 1994

Projektleder og miljømedarbejder Aarhus Amt

1985 - 1989

Miljømedarbejder Herning Kommune