Varmen truer Århus Bugt

Det varme vejr kan give iltsvind i Århus Bugt, vurderer amtets biologer.

Til trods for det varme vejr er der ikke konstateret iltsvind i Århus Bugt i år.

Men Århus Amt følger situationen nøje. Hver eneste uge foretages der vandprøver fra miljøskibet Tyrfing. Ingen af prøverne har dog indtil videre vist lave ilttal.

Hvis det varme vejr fortsætter, vil bugten dog blive ramt af iltsvind. Spørgsmålet er bare, hvor alvorligt det bliver, vurderer biologerne hos Århus Amt.