Vandscootere langs flere kyster

Man skal bare holde sig 300 meter fra land

Fremover får vandscootere langt mere plads til lovligt at give den gas langs de danske kyster.

En ny bekendtgørelse fra Naturstyrelsen gør det nemlig muligt for vandscootere at fræse rundt på vandet mange flere steder end de to ved København og Grenaa, hvor det hidtil har været lovligt.

Hverken de solslikkende badegæster eller det vilde fugle- og dyreliv behøver dog frygte, at de nye regler betyder, at stranden fremover bliver et mindre afslappende og behageligt sted at være, lyder det i en pressemeddelelse fra Naturstyrelsen.

Vandscooterne skal nemlig holde sig i en zone på minimum 300 meter fra kysten, og transporten ud til 300 meter zonen skal foregå vinkelret på kysten og med en hastighed på maksimalt fem knob.

Den nye bekendtgørelse er et resultat af en højesteretsafgørelse fra november 2010, hvor to mænd blev frifundet for at betale en bøde på 1500 kroner.  Samtidig blev det slået fast, at Miljøministeriets hidtidige vandscooter-bekendtgørelse fra 1994 ikke var lovlig, fordi den var i strid med EU-rettens regler om varers frie bevægelighed. 

Når bekendtgørelsen træder i kraft den 27. januar, vil der fortsat være et totalforbud mod vandscootersejlads i de internationale naturbeskyttelsesområder - de såkaldte Natura 2000-områder - og i vildtreservater og fredede områder.  Føler det lokale politi for det, er det stadig muligt at lave regler for, at vandscootersejlads skal foregå længere end 300 meter fra kysten.

Omkring 12.000 danskere sejler vandscooter, og ifølge gældende regler fra Søfartsstyrelsen kræver det et speedbådskørekort, før man kan blive én af dem.