Værested tvunget til lukning

Personalet på Det Blå Sted er frustreret på brugernes vegne, efter Århus Kommune har smækket kassen i.

Ifølge værestedsleder Lisbet U. Kristensen har mellem 50 og 70 narkomaner, alkoholikere, hjemløse, psykisk syge og ensomme deres daglige gang på Det Blå Sted i Jægergårdsgade i Århus.

Det er den gruppe, som efter nytår risikerer at blive taberne, når værestedet sandsynligvis bliver nødt til at lukke. Århus Kommune har nemlig sagt nej til at give flere penge til Det Blå Sted.

- Århus Kommunes nej til at forhøje driftstilskuddet til Det Blå Sted betyder, at vi har under ½ mio. kr. at drive værestedet for næste år. Med en daglig gennemstrømning på mellem 50 til 70 ressourcesvage brugere er vi nødt til at være minimum to fagligt uddannede medarbejdere. Det kan ikke lade sig gøre inden for rammerne af de 439.800 kr., kommunen støtter os med i dag, fordi dette beløb også skal dække udgifter til husleje, mad, bruger-aktiviteter og vikarhjælp, fortæller Lisbet U. Kristensen i en pressemeddelelse.

Hun er både forundret og frustreret over for kommunens prioritering.

- For 90 % af vores brugere er Det Blå Sted deres hjem og eneste netværk. Her spiser de. Her får de den omsorg, de aldrig har fået eller kun har fået i meget begrænset omfang, siger hun.