Sygeplejersker super til at kikke

Forsøg i Randers viser, at sygeplejersker er lige så gode som læger til kikkertundersøgelser.

Sygeplejersker kan udføre kikkertundersøgelser i den nederste del af tyktarmen lige så godt som lægerne. Det viser en evaluering af et forsøg på organkirurgisk afdeling ved Randers Centralsygehus.

Her har to sygeplejersker som de første i Danmark selv undersøgt en del af de patienter, der var under mistanke for kræft i tyktarmen, oplyser Århus Amt. Det er afdelingens egne kirurger, som igennem længere tid har trænet sygeplejerskerne i at udføre kikkertundersøgelser, også kaldet sigmoideoskopier. Sygeplejerskerne har udført 192 ud af 712 undersøgelser, mens kirurgerne har udført resten.

Evalueringen viser, at sygeplejerskerne ikke har overset de forandringer i tyktarmen, som i givet fald ville betyde en ny kikkertundersøgelse og dermed en genindkaldelse af patienten. Raten for ny kikkertundersøgelser er derfor på nul procent mod afdelingens eget succeskriterium på fem procent. Et resultat som ledende overlæge Knud Thygesen finder tilfredsstillende.