Sygehus indvier nye træningsrum

Randers Centralsygehus forbedrer genoptræningen af patienter, der har haft en hjerneblødning.

Randers Centralsygehus har netop udvidet antallet af træningslokaler på hospitalets afdeling for patienter, der har haft en hjerneblødning eller en blodprop i hjernen. Det sker for at sikre patienterne den bedst mulige genoptræning.

Apopleksiafsnittet har hidtil kun haft et genoptræningslokale til 18 patienter, men efter en ombygning hen over sommeren står apopleksiafsnittet nu klar med tre splinternye træningslokaler og en udvidelse af dagligstuen.

- Vi ved, genoptræningen har stor betydning for vores patienters muligheder for at få en god dagligdag og for at kunne vende tilbage til arbejdsmarkedet. Derfor arbejder vi meget målrettet på at forbedre patienternes daglige funktionsniveau, herunder deres mobilitet, forklarer overlæge Ole Davidsen fra apopleksiafsnittet i en pressemeddelelse.

Ole Davidsen forventer, at de forbedrede genoptræningsmuligheder vil betyde, at afsnittets patienter fremover vil have et endnu højre funktionsniveau, når de forlader sygehuset.