Succes med udeskoler: Eleverne husker tingene bedre

Der er mening i at flytte undervisningen hos skoleelever udenfor

Skoleelever husker bedre, og dermed bliver indlæringen også bedre, når undervisningen foregår udenfor klasselokalerne. Det viser nye undersøgelser som VIA University College står bag. Fænomenet hedder Udeskoler– og det bliver mere og mere populært i folkeskolerne.

- Vores undersøgelser tyder på, at både elevernes hukommelse og dermed også indlæring bliver bedre ved, at en del af undervisningen foregår udendørs eller udenfor klasselokalerne, siger Forskningsleder og lektor, VIA University College. ( han er Ph.d., Lektor, Cand. Pæd., Videncenter for didaktik VIAUC. 

Siden 2014 har Undervisningsministeriet gennemført projektet "Udvikling af Udeskole" i folkeskolen i samarbejde med blandt andre VIA University College. Da projektet startede i 2014 var alt 14 skoler med i projektet ”Udvikling af udeskoler”. Siden har projektet bredt sig, og i dag er der 63 skoler fast tilknyttet projektet. 

Se udviklingen i antallet af udeskoler her. 

Udeskoler handler om at give variation i undervisningen ved at lægge den udendørs og bruge faciliteter udenfor klasseværelset. En metode der har vist sig at have en positiv effekt på elevernes bevægelse, trivsel og læring.

På Morten Børup skolen i Skanderborg har de postive effekter blandt andet vist sig i form af bedre hukommelse og koncentration hos eleverne, der regelmæssigt deltager i udeskolen. 

- Vi oplever helt tydeligt, at eleverne er bedre til at engagere sig og koncentrere sig i udeskolens undervisningstimer. Eleverne husker bedre de ting, vi gennemgår ved tavlen, ved så at komme ud i skolegården eller naturen og udføre dem rent praktisk bagefter, fortæller Marianne Friis, der er klasselærer for 1. klasse på Morten Børup Skolen. 

Se hele indslaget i videoen øverst i artiklen.