Stort sygefravær i Århus

De kommunalt ansatte i Århus har et markant større sygefravær end medarbejderne i de fleste andre jyske kommuner.

Århus Kommune ligger i de tunge ende, når det handler om sygefravær.

En ny fraværsstatistik udarbejdet af Danske Kommune viser ellers, at sygefraværet blandt de kommunalt ansatte i Jylland generelt er markant lavere end på Sjælland. Men netop Århus Kommune passer ikke ind i det mønster.

Mens mindre jyske kommuner som Helle, Fjends og Rødekro har fraværsprocenter på ned til 3,4 procent, har man i Århus et kommunalt sygefravær på 6,4.

Dermed placerer Århus sig i den tunge ende af fraværsstatistikerne sammen med sjællandske kommuner som Frede-

riksværk, Brøndby og Høje-Taastrup.