Stormflod truer Århus Bugt

Kraftig blæst giver risiko for stormflod i Århus Bugt og i Randers Fjord. Vandstanden kan stige med op til to meter i dele af Kattegat

Blæsevejret over Danmark har ifølge Falck og politiet ikke forvoldt nogen nævneværdig skade, men der er fare for kraftige stigninger i vandstanden i de indre danske farvande - blandt andet Århus Bugt.

Ifølge Farvandsvæsnets prognoser er der risiko for, at vandstanden bliver mere end to meter over daglig vande i dele af Kattegat.

Særligt udsat er de nordlige dele af Bælthavet, Århus Bugt, Isefjord og Smålandsfarvandet.