Skole for højt begavede børn i Århus

Børn med særlige forudsætninger får mulighed for at gå i skole sammen i Århus efter sommerferien.

Efter sommerferien 2007 åbner en skole for højt begavede børn i Århus.

Skolen er ment for børn med særlige forudsætninger, men initiativtager, Pernille Buch-Rømer, slår i en pressemeddelelse fast, at det ikke er meningen at skabe en "privilegeret enklave for små genier".

I stedet ønsker hun at skabe en skole for børn, der har det svært i det normale skolesystem, hvor de højtbegavede ifølge hende ofte er isolerede og sjældent deltager i leg i frikvartererne.

Læs meget mere om Mentiqa-skolemodellen ved at klikke på links'ene herunder.

<a href="/files/dokumenter/andet/Mentiqa_skoleinfo.doc" target="_blank">Klik her og læs Pernille Buch-Rømers egne ord om baggriunden for Mentiqa Skole-modellen</a>

Læs mere på Mentiqa på hjemmesiden <a href="http://www.mentiqa-aarhus.dk" target="_blank">www.mentiqa-aarhus.dk</a>