Skærer i støtte til frivillige

Århus kommune vil spare en million kroner på det frivillige arbejde med ældre.

Det er en direkte konsekvens at budgetforliget i Århus kommune, at der nu skal spares en million kroner på de såkaldte frivillighedshuse. Lederne af husene mener, at besparelserne ikke hænger sammen med kommunens politik om, at så mange som muligt skal gøre et stykke frivilligt arbejde for de ældre. Rådmanden, Niels Erik Eskildsen, beklager at det har været nødvendigt men henviser til, at han havde en bunden opgave der bestod i at spare 42 mio. kroner på ældreområdet. Se mere om sagen i TV 2 / ØSTJYLLAND kl. 19.30