Silkeborg Kirke slipper for straf

Ffviste en praktikant, fordi han var homoseksuel.

Da en sognemedhjælper ved Silkeborg Kirke afviste en homoseksuel praktikant fra Diakonhøjskolen, overtrådte hun loven om forskelsbehandling på arbejdsmarkedet.

En borger anmeldte episoden til Silkeborg Politi, men selvom der er tale om ulovlig forskelsbahendling, har Silkeborg Politi opgivet at rejse sagen. 

Vi går ikke videre med sagen, fordi overtrædelsen ikke kan straffes. Det er ulovligt at forskelsbehandle, men overtrædelsen kan altså ikke sanktioneres med en straf, og så kan vi ikke gøre mere, forklarer politiinspektør Verner Pedersen. Han siger dog at forurettede kan søge erstatning.