Samsø vil uddanne hjemmehjælpere

Det regionale Arbejdsmarkedsråd har bevilget penge til udvikling af hjemmeplejens personale på Samsø.

Baggrunden er, at der er mange ufaglærte medarbejdere og personer med forældede uddannelser ansat, og at det i stigende grad er et problem at rekruttere faglært personale samtidig med, at der forventes stor afgang af faglærte inden for de næste år. Der er barrierer for at tage social- og sundhedshjælperuddannelsen, idet det medfører i alt 24 ugers ophold på fastlandet. Det har vist sig umuligt for mange at være væk fra øen i så lang tid på grund af børnepasningsproblemer, hvis ægtefællen har uregelmæssige arbejdstider, eller man er enlig forsørger.Da Samsø samtidig har en stor ældrebefolkning sammenlignet med resten af landet, har Social- og sundhedsskolen i Århus i samarbejde med Samsø Kommune indsendt ansøgning og fået bevilget penge af Det regionale Arbejdsmarkedsråd til opkvalificering på Samsø. Det drejer sig om et dobbelt rotationsprojekt, hvor 18 ledige og 18 ufaglærte får et 12 ugers kursus, hvori indgår dele af social- og sundhedshjælperuddannelsen og projektet slutter med, at 10 hjemmehjælpere opskoles til social- og sundhedshjælpere.Projektet forventes at starte den 18. april 2005. Der vil være informationsmøde den 9. marts 2005 kl. 10.30 i Medborgerhuset i Tranebjerg.