Rosenholm skal spare 7-8 mio

Embedsmandsgruppe skal foreslå besparelser for 15-16 mio, så der er noget at vælge imellem

Budget 2004 Rosenholm Kommune skal formentlig spare ca. 7-8 mill. kr. i budgettet for 2004. Rosenholm Byråd holdt torsdag d. 19. juni 2004 arbejdsmøde vedr. budget 2004, hvor bl.a. aftalen mellem regeringen og KL der sætter rammen om den kommunale økonomi blev gennemgået.Budgetproceduren starter - som det måske er bekendt - med at forvaltningen fremstiller et "teknisk" basisbudget, der indregner prisfremskrivninger, beslutninger der allerede er truffet, ændringer i befolkningstal, prognoser på ældrepleje, antal skoleklasser, dagpleje m.m. Princippet er at basisbudgettet er renset for ændringer i serviceniveauet, således at byrådet kan danne sig et overblik over hvordan presset er på udgiftssiden i det kommende budgetår, før man beslutter sig for nye ændringer i serviceniveauet.Rosenholm Kommune skal formentlig spare 7-8 mio kroner på næste års budget. Byrådet konstaterede på sit seneste møde, at udgifterne til forsørgelsesydelser som kontanthjælp og førtidspensioner, samt pleje og omsorg på ældreområdet og handicapområdet er steget. "Indtægtssiden er præget af den stramme aftale mellem KL og regeringen der giver plads til 0,7%'s realstigning i kommunernes budgetter over et," forklarer kommunen i en pressemedelelse.

Byrådet har derfor besluttet, at direktionen udarbejder et idekatalog der indeholder besparelser på ca. 15-16 mill. kr., samt de forslag til serviceudvidelser som er ønsket i forvaltningerne, således at Byrådet reelt får et prioriteringsrum for at finde 7-8 mill.kr.Byrådet holder et nyt arbejdsmøde d. 13. august, hvor idekataloget samt de temaanalyser som forvaltningerne har arbejdet med i løbet af foråret danner beslutningsgrundlaget for at prioritere de nødvendige besparelser.

Første behandling af budgettet finder sted i Byrådet d. 10. septemberAnden behandling af budgettet finder sted i Byrådet d. 9. oktober