Ringe odds for ludomanicenter

Folketinget tøver med at love flere penge til betrængt ludomanicenter, der snart må fyre medarbejdere.

Christiansborg-politikerne stiller ingen hurtig afklaring i sigte for Center for Ludomani, der er begyndt at fyre behandlere, fordi de statslige tilskud udhules af lønudviklingen.

Center for Ludomani har behandlingscentre i Århus, Odense og København med i alt 14
medarbejdere. I Århus fyres de to medarbejder nu på grund af pengemangel, så kontoret kun bliver betjent med en tilrejsende medarbejder en gang om ugen.

Ludomanibehandlingen herhjemme finansieres af en fast andel af de afgifter, som staten får på spilleautomater. Men mens spillelysten generelt har været stigende, tyer spillelystne
danskere mere og mere til poker og andre pengespil internettet på bekostning af de "enarmede tyveknægte".

Skatteminister Kristian Jensen (V) har længe haft sine embedsmænd til at forberede en lovændring, så udenlandske internetudbydere af pengespil får adgang til at nedsætte sig i
Danmark og betale afgifter, som så også kan komme behandlingen af ludomani til gode. Men det arbejde afventer en EU-sag på spilområdet mod Danmark såvel som andre medlemslande, som kommissionen har iværksæt. Ingen ved, hvornår det kommer til en afklaring. Og imens forringes behandlingstilbuddet til ludomaner.

Venstres ordfører for ludomani, Sophie Løhde, henviser Center for Ludomani til at prøve at søge ekstra tilskud af de såkaldte satsmidler, indtil en liberalisering bliver en realitet. Hun
siger dog samtidig, at en lovændring bør skaffe flere midler til indsatsen, således at der også i modsætning til i dag gives tilskud til at forebygge, og ikke kun behandle ludomani.

Socialdemokraternes sundhedsordfører, Karen Klint (S), mener, at Folketinget i en overgangsperiode bør holde lade tipsmidlerne holde for med ekstra tilskud, men forventer, at kommunerne skal medvirke med finansiering.

Imens siger SF's sundhedsordfører på området, Karl H. Bornhøft, at partiet tilslutter sig strategien om på sigt at skaffe flere afgifter ved at lade udenlandske spiludbydere
nedsætte sig i Danmark. Partiet ønsker dog ikke at gøre de kommende forhandlinger om en skattereform besværligere ved pludselig at gøre afgiften på spilleautomater til en sag, siger
han. I mellemtiden kunne Folketinget med en hurtig lovændring skaffe flere penge til ludomanibekæmpelse ved at forhøje afgiften på spilleautomater eller overføre tipsmidler, siger Karl. H. Bornhøft.

- Men der skal gøres noget hurtigt, fordi situationen ikke er holdbar, siger SF-ordføreren.