Rekordår for små edb-firmaer

De små software-virksomheder i Østjylland har aldrig haft det bedre end nu.

De mindre software-virksomheder i Århus Amt havde i 2004 et rekordstort resultat efter skat på i gennemsnit over 700.000 kr.

Det er mere end en million mere end året før, viser en ny analyse fra kommunesamarbejdet "11 stærke erhvervskommuner i Århus-området".

Analysen dækker samtlige softwarevirksomheder med 10-50 medarbejdere, hovedsæde i Århus-området og tilgængelige 2004-regnskaber.

I gennemsnit opnåede virksomhederne et resultat efter skat på 767.000 kroner i 2004. Det tilsvarende resultat i 2003 var et underskud på 470.000 kroner, hvilket svarer til, at hver virksomhed har haft en gennemsnitlig stigning i resultatet på mere en million kroner fra 2003 til 2004.