Protesterer mod svinefarm

Gylle fra svinefarm vil få algerne til at stortrives i Mossø, frygter lokale beboere. Derfor klager de til amtet.

Udvidelsen af en svinefarm i Skanderborg-området har bragt sindene i kog blandt beboere i nærheden af Mossø.

Beboerne er utilfredse med, at Århus Amt vil give Nissumgård lov til at fordoble sin svineproduktion, så gården fremover får lov til at producere næsten 15.000 slagtesvin og 9.000 smågrise årligt.

Ifølge beboerne vil gyllen fra svinefarmen skade vandmiljøet i Mossø, fordi gyllen vil få algerne til at stortrives. Derfor har de i alt 88 beboere valgt at protestere mod amtets beslutning, skriver Århus Stiftstidende.

Århus Amt mener til gengæld, at produktionen kan fordobles, uden at det får betydning får miljøet. Blandt andet fordi landmanden har lovet at bruge foder med lavt indhold af råprotein, hvilket angiveligt begrænser udledningen af kvælstof.