Østjyske kvinder lever længere end kvinder i resten af Danmark

Uddannelsesniveau og livsstil er med til at hæve gennemsnitslevealderen

02:18

1 af 2

Tal fra Danmarks Statistik viser, at østjyske kvinder lever længere end kvinder fra resten af Danmark.

- Det hænger meget sammen med uddannelsesniveau. Der er et højt uddannelsesniveau blandt befolkningen i Østjylland generelt, men især blandt kvinderne, siger Finn Breinholt Larsen, der er seniorforsker ved CFK Folkesundhed i Region Midtjylland.

Gennemsnitslevealderen for kvinder i Østjylland er 83,4 år - ét år mere end landsgennemsnittet. Og det handler blandt andet om livsstil.

- Jeg tænker over, hvad jeg spiser, og jeg sørger for at komme til træning to gange om ugen, siger Emma Hove Gyldensted, der er studerende i Aarhus.

Gennemsnitslevetiden er generelt steget voldsomt de seneste 100 år, og man regner med, at hver anden, der bliver født i dag, vil blive over 100 år.

Hvis man gerne vil leve længe, skal man ifølge Danmarks Statistik ikke bosætte sig i København, her er gennemsnitslevetiden nemlig kortest.

Se mere om de østjyske kvinder i tv-indslaget ovenfor.