Omkoder 227 låse efter indbrud

Et indbrud i en bil tilhørende det private plejehjem Skovbakkehjemmet har skabt ekstra travlhed i Odder Kommunes hjemmepleje.

En tyv har fra en hjemmehjælpers bil stjålet et nøglebundt med nøgler til nøgleskabene hos i alt 227 modtagere af hjemmepleje. Tyven stjal også hjemmehjælperens køreliste, og da Odder Kommunes hjemmepleje og Skovbakkehjemmets hjemmepleje har fælles nøglesystem, traf Odder Kommune beslutning om at omkode samtlige låse i nøgleskabene.

- Det er ikke nøglerne til de enkelte borgeres hjem, der er stjålet. Men med nøglen til nøgleskabene i hånden, kunne tyven i princippet få adgang til borgernes hjem ved at låse nøgleskabene op og dér få fat i nøglerne til borgernes hjem. Derfor var det eneste ansvarlige, at omkode låsene og afhente borgernes nøgler, og dette arbejde var færdigt mandag eftermiddag ved 16-tiden, lyder det fra socialdirektør Jette Rud Knudsen.

Det er endnu uafklaret, hvor meget omkodningen af de mange låse koster, og hvem der skal betale.