Nyt rekordår for universitetet

Aarhus Universitet rundede i år for første gang nogensinde 20.000 ansøgere og slår dermed ansøgerrekorden fra 2009.

Ti procent flere studerende valgte Aarhus Universitet som deres første prioritet i 2010, og det er især de naturvidenskabelige uddannelser, der bestormes af nye ansøgere.

Årets ansøgertal viste en bred fremgang for Aarhus Universitet, og specielt de naturvidenskabelige uddannelser har med 23 procent flere førsteprioritetsansøgninger ført an i den positive udvikling.

Klassiske uddannelser som matematik, fysik, kemi og biologi er alle gået markant frem, men også de nyere fagområder som nanoteknologi og molekylær medicin har fået flere ansøgere.

-Det glæder mig, at flere og flere unge vælger at søge ind på vores naturvidenskabelige uddannelser, nu hvor erhvervslivets efterspørgsel er stor på disse områder. Men det vigtigste er, at den naturvidenskabelige fremgang ikke kommer på bekostning af universitetets øvrige uddannelser. Næsten alle hovedområder har fået flere ansøgere, og når spredningen er så stor, betyder det også, at vi vil kunne optage mange flere af ansøgerne", udtaler rektor for Aarhus Universitet, Lauritz B. Holm-Nielsen, der håber på et rekordstort optag senere på måneden.

<b>Interesse for nye fag</b>
Både inden for pædagogik og sundhedsvidenskab har Aarhus Universitet i år oprettet nye uddannelser, og begge steder har interessen været stor. Danmarks Pædagogiske Universitetsskoles bacheloruddannelse i uddannelsesvidenskab modtog i sit første optagelsesår 343 ansøgninger ligeligt fordelt på Aarhus Universitets to campusområder i Århus og København.

Den nye uddannelse i folkesundhedsvidenskab er også blevet godt modtaget af de studerende, hvor Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet har fået 186 ansøgninger til faget.
Flere unge vil uddannes

Interessen for de videregående uddannelser er generelt voksende i Danmark, og Aarhus Universitet kan for andet år i træk notere en rekord i antallet af ansøgere. Af de mere end 20.000 ansøgninger, universitetet har modtaget, har 8.569 desuden valgt Aarhus Universitet som første prioritet, hvilket også er betydelig flere sidste år.

- Aarhus Universitet har i de sidste fem oplevet en meget stor fremgang i ansøgertallet, så det er flot, at vi igen i år kan præsentere en markant stigning. Og derudover er det en fornøjelse at se, at den positive udvikling er generel for alle landets universiteter. Det lover godt for fremtiden, at så mange unge søger ind på de videregående uddannelser", siger Lauritz B. Holm-Nielsen.
Det skriver Aarhus Universitet i en pressemeddelelse.