Ny motorvej syd for Sabro

Vejdirektoratet anbefaler 20 år gammel vejplan

Nu er VVM-redegørelsen om motervejen, der skal bygges på flere strækninger mellem Aarhus og Viborg færdig.

I VVM-redegørelsen foreslår Vejdirektoratet, at i retning fra Aarhus skal motorvejen føres syd for Mundelstrup.

Her skal den nuværende motortrafikvej udvides til motorvej, og fortsætte syd for Sabro og den nuværende Viborg Landevej. Denne plan om udvidelse af den eksisterende motortrafikvej og en linjeføring syd for Sabro er magen til den plan, der blev fremlagt for tyve år siden.

Længere vestpå mod Viborg ved Lading skitserer Vejdirektoratet tre mulige linjeføringer enten syd eller nord om Lading by eller at anlægge motorvejen mellem den lille landsby og Lading Sø. Efter stykket ved Lading fortsætter motorvejen til Søbyvad.

Tæt ved Viborg er det planen, at skal der anlægges endnu et stykke motorvej.

Motorvejens endelige skæbne og linjeføring besluttes af Folketinget. I den nærmeste fremtid vil der blive afholdt flere høringer på borgermøder.

Læs mere om den nye motorvej her.