Ny ledelse for selvejende institutioner

10 selvejende daginstitutioner i Århus Kommune har fået ny ledelsesstruktur

Århus Kommune og Menighedernes Daginstitutioner har indgået en aftale om en ny ledelsesstruktur for 10 selvejende daginstitutioner i Århus Kommune.

Aftalen er indgået, fordi Århus Byråd har ændret strukturen hele børne- og ungeområdet. Det betyder blandt andet, at typisk 3-5 daginstitutioner slås sammen til et dagtilbud med en dagtilbudsleder, så kommunen kan spare på ledelse og administration

Men selvejende daginstitutioner er selvstændige, juridiske enheder, hvor arbejdsgiverkompetencen ligger hos en bestyrelse med forældreflertal. Derfor kan selvejende daginstitutioner ikke indgå i en struktur, hvor de afgiver deres ledelseskompetencer til en kommunalt ansat dagtilbudsleder.

De selvejende daginstitutioner måtte derfor enten blive kommunale eller selv finde den besparelse på 4,6 procent, som den nye struktur giver.

Den nye aftale betyder, at de foreløbigt 10 selvejende daginstitutioner i strukturen ansætter en netværkskoordinator, som Århus Kommune forpligter sig til at samarbejde med.