Nationalpark åbner

Mols Bjerge er snart klar til indvielse som Danmarks anden nationalpark. Yderligere tre nationalparker er på vej.

Danmarks anden nationalpark er klar til at springe ud til sommer. Tæt på Århus bliver Mols Bjerge samtidig landets første bynære nationalpark, der vil give let adgang til flot natur for
både mange byboere, lokale og sommerhusejere.

Med offentliggørelsen af forslaget til Nationalpark Mols Bjerge løfter miljøminister Troels Lund Poulsen (V) nu sløret for rammerne for den kommende nationalpark. Så følger 16 ugers
høringsfase, hvor alle borgere, lodsejere, interesseorganisationer og myndigheder kan drøfte planerne.

- Den nye nationalpark omfatter et unikt og meget varieret landskab med både store naturværdier og en righoldig kulturhistorie, siger miljøministeren.

Forslaget sætter med en bekendtgørelse rammerne for en nationalpark på ca. 18.000 hektar eller 27.000 fodboldbaner. Den omfatter ud over selve Mols Bjerge også store skovområder,
overdrev, kyst- og havområder, dyrkede landbrugsarealer og bebyggede områder.

Nationalparken Mols Bjerge ventes indviet i sensommeren. Det bliver den anden nationalpark efter klithederne i Thy, som blev indviet i august 2008. Der er udpeget tre nationalparker mere
Skjern Å, Vadehavet og Kongernes Nordsjælland, som oprettes trinvis over de næste par år.