Millioner til nano-forskning

Aarhus Universitet har modtaget en bevilling på 30 mio. kroner til opbygning af et forskningscenter.

Pengene kommer fra Lundbeckfonden og skal bruges til forskning i nanomedicin.

- Det står klart, at nanomedicinens potentiale er enormt, og at nye behandlingsformer vil kunne udvikles. Der er et stort behov for forskning inden for feltet, siger centerleder Allan Flyvbjerg i en pressemeddelelse.

Lundbeckfonden har støttet initiativet, som har til formål at kombinere internationalt førende forskning inden for biomedicin og nanoteknologi.

- Centret vil udvikle nanobaserede teknikker til udvikling af ny 'molekylær' medicin, nye former for sygdomspåvisende billeddannelse og medicinadministration direkte til bestemt væv, udtaler centerleder Jørgen Kjems.

Centerets centrale hypotese er, at hjerte-kar-sygdomme og sygdomme i bevægeapparatet skyldes en ubalance mellem vævsbeskadigelse og kroppens naturlige evne til at reparere eller genopbygge ødelagt væv. Projekterne skal påvise de centrale mekanismer, som forårsager sygdommene og udvikle teknikker, som kan genoprette denne balance og stimulere vævsreparation.

Det tværfaglige forskningssamarbejde skal skabe ny viden, som vil kunne anvendes til individualiseret forebyggelse og behandling af hjertekarsygdomme og sygdomme i bevægeapparatet.