Kommuner får deres eget dyr

De østjyske kommuner får fremover ansvaret for at passe på hver deres truede dyr eller plante.

Borgmesteren for Syddjurs Kommune har fået et nytårskort fra Miljøminister Connie Hedegaard med en rød glente, og borgmesteren fra Odder Kommune har fået et billede af en tyndakset gøgeurt.

Sammen med nytårskortet følger en opfordring til at passe særligt godt på det dyr eller den plante, der er afbilledet på kortet.

Miljøministerens nytårshilsen til samtlige danske kommuner skyldes, at kommunerne fra nytår har overtaget de tidligere amters ansvar for at beskytte og lave naturpleje- og naturgenopretningsopgaver.

- Med kommunalreformen får vi til nytår også på naturområdet et nyt Danmarkskort. Jeg har derfor valgt, at sende en nytårshilsen til kommunerne for at skabe opmærksomhed om de planter og dyr, som vi har forpligtet os til at beskytte, og som i nogle tilfælde er truede. Jeg har sendt et billede af en art, som kræver en særlig indsats for at blive bevaret i den pågældende kommune, forklarer miljøminister Connie Hedegaard (K) i en pressemeddelelse.

Nedenfor kan du en liste over hvilke dyr og planter, de østjyske kommuner hver især har fået ansvaret for. Du kan desuden læse mere på Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside - <A href="http://www.skovognatur.dk/Nyheder/Pressemeddelelser/Kommuneliste.htm" target=_blank><STRONG>klik her!</STRONG></A>

Favrskov: grøn kølleguldsmed
Mariager Fjord: Lysbuget knortegås
Norddjurs: markpiber
Odder: tyndakset gøgeurt
Randers, grøn kølleguldsmed
Samsø: salep-gøgeurt
Silkeborg: odder
Skanderborg: rød glente
Syddjurs, rød glente
Århus: trekløftalant