Klager over flyveplads ved Låsby

En ny flyveplads ved Låsby sætter sindene i kog. Naboerne har klaget til amtet over, hvad de opfatter som forkerte tal om antallet af landinger.

Det er en græsbane ved Lergravvej som er stridens kerne. Ejeren vil have lovliggjort banen som egentlig flyveplads, og sammen med ansøgningen har han sendt en opgørelse over antallet af sine starter og landinger. Men en beboer i området syd for banen har klaget til Århus Amt over tallene, som han siger er alt for lave i forhold til, hvor meget ejeren i virkligheden har fløjet på banen.