Karakterer stresser i folkeskolen: Sidst havde jeg søvnbesvær

Karakterer i folkeskolen stresser eleverne, fortæller flere skoleledere til TV 2 | ØSTJYLLAND

02:22

Når karakterer er afgørende for, om man kan komme ind på sin foretrukne ungdomsuddannelse, skaber det stressede elever i folkeskolen.

Elever bliver mere stressede, når de begynder at få de såkaldte standpunktskarakterer på 8., 9. og 10. klassetrin. Det er i hvert fald vurderingen fra mere end halvdelen af de 34 østjyske skoleledere, der har svaret på en rundspørge lavet af TV 2 | ØSTJYLLAND.

Læs også Gymnasium stopper med at lade efternavn afgøre klasseinddeling

- Vi oplever, at børn kan have ondt i maven helt op til en uge før, de skal have karakterer, siger Peter Kousgaard Hansen, der er udskolingsleder ved Virupskolen i Hjortshøj.

Vi oplever, at børn kan have ondt i maven helt op til en uge før, de skal have karakterer

Peter Kousgaard Hansen, udskolingsleder

I rundspørgen svarer 21 skoleledere også, at omfanget af stress blandt elever er større i dag end for fem år siden.

Og 17 svarer endda, at der er kommet flere elever med symptomer som søvnbesvær, koncentrationsbesvær, følelsesmæssig ubalance og hukommelsesproblemer end for fem år siden.

Presset og trykket stemning

En af de elever, der oplever presset, er Niclas Skøtt Woer, der går i 9. klasse på Virupskolen.

- Sidste gang, vi skulle have standpunktskarakterer, havde jeg søvnbesvær. Jeg var rigtig nervøs. Det er de karakterer, man skal søge ind på sin ungdomsuddannelse med, siger han. 

Læs også Lektor: Løser ingen problemer at fjerne karakterer

På 8., 9. og 10. klassetrin gives standpunktskarakterer i alle fag, hvor der afholdes prøve. Standpunktskarakterer gives mindst to gange om året. Det indgår i elevernes samlede uddannelsesparathedsvurdering.

Uddannelsesparathedsvurderingen blev indført i 2010.

Læs også Odder Gymnasium nyder livet uden karakterer

Niclas Skøtt Woer oplever, at stemningen i klassen ændrer sig, når de skal have karakterer.

- Stemningen er meget presset. Og meget trykket, siger han. 

Karakterer må ikke betyde alt

Ifølge Andreas Rasch-Christensen, forskningschef ved VIA University College og ekspert i folkeskolen, har karakterer en stigende betydning for børns muligheder for at vælge uddannelser. Han mener, man skal fastholde karakterer. Men det kan få konsekvenser, hvis karakterræset tager overhånd. 

- Når det er sådan, at præstationspresset bliver for stort, mister de motivationen og lærer mindre, forklarer han.

00:21

VIDEO: Hør fra forskningschef ved VIA University College Andreas Rasch-Christensen her. 

Luk video

Hos regeringspartiet Venstre er undervisningsordfører Anni Matthiesen bekymret for meldingen fra de østjyske skoleledere. Regeringen er derfor fortaler for en model, hvor andre færdigheder end karakterer er lige så vigtige i elevernes uddannelsesparathedsvurdering.

- Jeg tror, en mere praksisfaglig uddannelsesparathedsvurdering kan give fokus på, at alle er gode til noget. Og jeg håber, det kan være med til at mindske elevernes stress, siger hun.

Se mere i tv-indslaget øverst i artiklen. 

01:44

VIDEO: Det gør indtryk på Venstres undervisningsordfører, Anni Matthiesen, at karaktererne stresser nogle elever. Hum mener dog, at der kan være flere grunde til presset.

Luk video