Karakterer er afgørende - også på kvote 2

Aarhus Universitet ser i udvalgte fag kun på karakterer, når de optager studerende gennem kvote 2.

Kvote 2 er for mange vejen til en uddannelse, men alligevel ser flere universiteter kun på karakterer, når de optager studerende Motiverede ansøgere sorteres fra, lyder det fra studerende. Ministeriet undersøger nu sagen. Det skriver metroXpress.

Ligegyldig hvor moden og målrettet du er blevet siden gymnasiet, skal du ikke regne med at få plads i auditoriet på drømmeuddannelsen gennem kvote 2.

Karaktererne fra gymnasiet kan nemlig stadig afgøre din uddannelsesfremtid. Universiteterne i Århus og Aalborg ser udelukkende på karakterer i udvalgte fag, når de optager studerende gennem kvote 2, og dermed har udlandsophold, erhvervserfaring, højskole eller andre erfaringer på 'livets vej' ingen betydning for at blive optaget.

Ændringerne er sket for at gøre systemet mere gennemskueligt for ansøgeren, forklarer Eva Teilmann, vicedirektør for studieadministrationen på Aarhus Universitet til metroXpress.

- Vi vil gerne gøre det synligt, hvordan man kvalificerer sig. Det kan være svært at forklare en ansøger, hvorfor vedkommende ikke er blevet optaget på sin motiverede ansøgning, og derfor er det meget lettere at se på karaktererne fra særligt relevante fag. Det er jo heller ikke dokumenteret, at man bliver en bedre studerende af at have været au pair eller rygsækrejsende, siger Eva Teilmann.

Hun henviser til, at flere undersøgelser viser, at studerende med et højt adgangsgivende karaktergennemsnit har større sandsynlighed for at gennemføre uddannelsen.

<b>Alt for unuanceret</b>
Formand for Danske Studerendes Fællesråd Mikkel Zeuthen mener, at det er alt for unuanceret kun at optage ud fra karaktererne.

- Det lugter lidt af en let og billig måde at sortere folk fra på. Men hvis man ikke interesserede sig for spansk i gymnasiet og fik 2, kan man jo godt have boet i Cuba i to år og være meget kvalificeret. Motiverede ansøgere sorteres fra på den måde.

Ifølge bekendtgørelsen skal studiepladser gennem kvote 2 'tildeles efter en konkret vurdering af ansøgerne'. Derfor vil Universitets- og Bygningsstyrelsen under Videnskabsministeriet nu undersøge sagen.

- I kvote 2 skal studiepladserne fordeles efter en konkret vurdering på baggrund af offentliggjorte objektive kriterier, og altså ikke kun karakterer som i kvote 1. Jeg kan ikke udtale mig om konkrete tilfælde, men styrelsen vil på den baggrund overveje, om vi skal gå i dialog med universiteterne om kvote 2-optaget, så vi er sikre på, at reglerne bliver overholdt, siger kontorchef Søren Nedergaard til metroXpress.

<i>Kilde: metroXpress</i>