Istidslandskab fundet i Kattegat

Forskere har fundet et hidtil ukendt og enestående undersøisk istidslandskab med dybe dale i farvandet nær Anholt.

Havbunden nord for Kattegat-øen Anholt rummer et stort og sammenhængende stenrev, der myldrer med et farvestrålende plante- og dyreliv.

Det viser helt nye undersøgelser, som Farvandsvæsenet og De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) har foretaget ved hjælp af avanceret teknik.

Undersøgelserne viser, at havbunden er fyldt med med bjerge og floddale, som er dannet af smeltevandsfloder fra afslutningen af den sidste istid.

Dykkere har desuden undersøgt området, hvor der er fundet ikke færre end 90 dyrearter og 64 forskellige slags makroalger. Flere arter er nye for Kattegat eller ikke tidligere fundet så sydligt i havområdet.

- De sammenhængende stenrev på 14 til 33 meters dybde danner strukturer på havbunden, som man ikke kender til fra andre steder i de indre danske farvande. Revene er i vid udstrækning dannet af kæmpestore sten, der er væltet ovenpå hinanden med hulrum imellem og under dem, siger seniorrådgiver Karsten Dahl fra Danmarks Miljøundersøgelser til hjemmesiden dmu.dk.

Det undersøiske istidslandskab er cirka 120 kvadratkilometer stort.

Se mere i TV 2 | ØSTJYLLAND kl. 19.30.

Danmarks Miljøundersøgelsers hjemmeside